Pressmeddelande -

Anoto Group AB: WesBanks fordonskreditkunder får snabba beslut med Anoto funktionalitet

WesBank, ett Sydafrikanskt fordonsfinansieringsföretag har tagit i bruk en lösning utvecklad av Anotos partner Comcorp Solutions för snabb överföring av kundinformation från fältet till bankens datasystem. Detta ger WesBank en definitiv konkurrensfördel då kreditkontrollerna kan göras snabbt och kunden kan få ett kreditbeslut på bara några minuter. Lösningen baserar sig på Anoto funktionalitet där kundinformationen noteras med digital penna på ett formulär som skrivits ut på ett papper med speciellt mönster. Dokumentet sänds sedan via Bluetooth till försäljnings-representantens mobiltelefon som i sin tur skickar informationen vidare till bankens databas via GPRS. Efter att man börjat använda pennan har WesBank minskat sina formulärbehandlingskostnader med två tredjedelar per applikation samt förkortat svarstiden för kreditbeslut till 9 minuter. En ytterligare fördel är att pennan är enkel att använda och kräver väldigt lite utbildning. För tillfället sänds ca 5000 applikationer per månad via penna till WesBanks datasystem men antalet ökar konstant. Comcorp har hittills levererat 700 pennor till WesBank och företaget har beställt ytterligare 300 stycken. “Detta har hjälpt mig otroligt mycket vad gäller tid och mobilitet. Jag kan ta emot ansökningar ute hos kunden och detta ger oss en enorm konkurrensfördel – vi är ljusår före de andra där ute”, säger Zelodia Weenik på WesBank. “Den lösning som WesBank använder visar fördelarna med Anoto funktionaliteten. Den möjliggör snabb bearbetning av kreditansökningar vilket är av avgörande betydelse på en hårt konkurrerad marknad som denna. Detta, i kombination med att pennan är mycket användarvänlig och kräver väldigt lite utbildning, gör att kunden direkt sparar både tid och pengar”, säger Ebba Åsly Fåhraeus, Executive Vice President Sales and Marketing på Anoto Group AB För ytterligare information: Örjan Johansson, VD Anoto Group AB +46 733 45 12 08 Ebba Åsly Fåhraeus, EVP Sales and Marketing Anoto Group AB +46 733 45 12 28 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com Comcorp Solutions Comcorp was established in 1993 and began trading as a financial services business. In 1999 Comcorp used the technological competence it had built up to develop a software business. To date Comcorp Online has processed over 1,000,000 loan application submissions to our banking partners worth over R400bn. In January 2005 Comcorp Solutions (Pty) Ltd was formed to focus on Digital Pen and Paper Solutions. For more information: www.comcorp.co.za

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.