Pressmeddelande -

Anoto Group - Delårsrapport januari – mars 2006

• Omsättningen under första kvartalet ökade med 40% till 40 (29) Mkr. • Koncernens bruttomarginal för första kvartalet ökade till 79% (65%) eller en ökning på 68% till 32 (19) Mkr. Detta är det högsta bruttoresultatet hittills i Anotos historia. • Resultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till -11 (-8) Mkr. Nysatsningen i USA på Content and Applications svarade för -8 (0) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick under första kvartalet till -14 (-15) Mkr. • Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till -0,11 (-0,13) kr, • Kassaflödet för första kvartalet uppgick till 65 (-1) Mkr. Verksamheten • Antalet aktiva formuläranvändare ökade till ca 30 000 st, en ökning med 33% jämfört med föregående kvartal och 128% mot föregående år. • Anoto Groups japanska dotterbolag fick en genombrottsorder med en kund inom den offentliga sektorn i Japan. Initialt omfattar ordern licenser för 4 300 användare av formulärpennor. • Unimicron Group och Anoto startar ett nytt bolag, Anoto Taiwan, som skall förse den Taiwanesiska marknaden med Anotos produkter och lösningar. Initialt erhåller Anoto 300 miljoner Yen (20 Mkr) • Uppbyggnad av organisationen inom det nya USA baserade affärsområdet Anoto Content & Applications fortgår Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929 Emdalavägen 18 223 69 Lund Telefon: +46 46 540 12 00 www.anoto.com Om Anoto: Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.