Pressmeddelande -

Anoto partner presenterar lösning för digitaliserad underskrift för BlackBerry® i USA

Anotos partner Standard Registers förhandslanserar en lösning för digitaliserad underskrift för BlackBerry® inom ramen för ExpeData® Digital Solutions. Denna lösning kommer att erbjudas BlackBerrys oberoende mjukvaruleverantörer som ett verktyg som enkelt kan integreras i BlackBerry -baserade applikationer. Lösningen gör det möjligt för användare i fält att ta emot underskrifter och överföra dem trådlöst till olika back-end system via BlackBerry. Applikationen består av en digital penna från Logitech® och ett digitalt block i pocketformat och utgör ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt för registrering av underskrifter genom en BlackBerry. Med hjälp av lösningen kan t.ex. service-personal leverera varor som förut medan transaktionsinformationen, datum, tid etc. lagras tillsammans med kundens underskrift. Underskriften fångas digitalt med hjälp av en Logitech Bluetooth® penna och matchas automatiskt till tillhörande arbetsorder. Informationen överförs sedan trådlöst och en bild på underskriften finns även tillgänglig på BlackBerrys skärm för verifiering. ExpeData har utvecklat denna lösning för digitaliserad underskrift i nära samarbete med RIM och Anoto, som utvecklat ett speciellt gränssnitt för BlackBerry, för att möta marknadens behov av en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning för uppsamling av underskrifter i digital form. “Denna lösning är utformad för att få plats i fickan och kräver knappt någon utbildning samtidigt som den levererar starka resultat”, säger Doug Patterson, Vice President and General Manager, ExpeData Digital Solutions. “Uppsamling av digitaliserade underskrifter är viktig inom olika mobila lösningar på olika marknader t.ex. fältservice och hälsovård säger Mark Guibert, Vice President, Corporate Marketing på Research In Motion (RIM). “ExpeData effektiviserar BlackBerrys lösning genom att rationalisera arbetsflödet i mobila omgivningar och möjliggöra integrering i back-end system.” “Detta är ett stort genombrott för Anoto funktionalitet på den amerikanska marknaden för mobila tjänster. BlackBerry är ett starkt varumärke inom trådlösa produkter och vi är väldigt nöjda över att ha den teknologi som möjliggör denna typ av mobila lösningar”, säger Örjan Johansson, VD för Anoto Group AB. För ytterligare information: Örjan Johansson, CEO Anoto Group AB +46 733 45 12 08 Ebba Åsly Fåhraeus, EVP Sales and Marketing Anoto AB +46 733 45 12 28 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com About Standard Register Standard Register (NYSE: SR) is a premier document services provider, trusted by companies to manage the critical documents they need to thrive in today’s competitive climate. Employing nearly 100 years of industry expertise, Lean Six Sigma methodologies and leading technologies, the company helps organizations increase efficiency, reduce costs, mitigate risks, grow revenue and meet the challenges of a changing business landscape. It offers document and label solutions, e-business solutions, consulting and print supply chain services to help clients manage documents across their enterprise. More information is available at http://www.standardregister.com. The BlackBerry and RIM families of related marks, images and symbols are the exclusive properties and trademarks of Research In Motion Limited.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.