Pressmeddelande -

Anoto välkomnar Storbritanniens tillkännagivande om tillskott i finansiering för att påskynda den tekniska revolutionen inom den offentliga hälsosektorn

Lund, 10 oktober, 2012 – Anoto Group tillkännager idag sin uppskattning av måndagens meddelande från den brittiska premiärministern och hälsoministern där de anger att de planerar att investera 140 miljoner GBP i NHS (National Health Service) så att sjuksköterskor och barnmorskor kan ägna mer tid åt sina patienter.

I förslaget meddelades det att 100 miljoner GBP kommer att avsättas för NHS sjuksköterskor och barnmorskor för ny teknologi, som kommer att frigöra tid för vård och underlätta genom att göra nödvändiga patientuppgifter direkt tillgängliga på vårdavdelningen, vid sängkanten eller ute i samhället. ”Digitala pennor” – Anotos huvudsakliga affärserbjudande – angavs uttryckligen som exempel på den nya teknologin.

Anotos teknologi för digitala pennor används redan i stor utsträckning inom många av NHS stiftelser på grund av sina fördelar för korrekt insamling av patientdata till elektroniska patientjournalsystem. Teknologin gör det möjligt för vårdgivare att digitalisera information utan att det krävs särskild teknisk expertis eller utbildning av användarna, och kostnaderna för införandet minskar därmed. Tidigare i år nämnde ett faktablad från det brittiska hälsodepartementet hur Anotos digitala pennor underlättar för barnmorskor som arbetar inom Portsmouth NHS Hospitals Trust.

"Vi är mycket glada över att Storbritanniens premiärminister och hälsominister planerar att investera ytterligare 100 miljoner GBP i att modernisera NHS processer så att sjuksköterskor och barnmorskor kan dra nytta av ny teknologi. Detta kommer att göra det möjligt för dem att ägna mer tid åt patienterna och det arbete som verkligen är viktigt, samtidigt som pappersarbetet minskar," säger Stein Revelsby, VD för Anoto Group AB. "Investeringen kommer att säkerställa att NHS stiftelser i hela Storbritannien kommer att kunna dra nytta av vår teknologi."

"Ny teknologi ger inte bara sjuksköterskor och barnmorskor mer kontroll samt snabbare och mer omfattande förståelse för patientens vård och tillstånd. Teknologin gör också att de slipper onödig datainmatning, att risken för att information förvanskas eller försvinner minskar, och att information som samlats in kan bli omedelbart tillgänglig för behörig vårdpersonal," fortsätter Revelsby.

 

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2012 kl. 12:45.

  

För ytterligare information kontakta: 

Stein Revelsby, VD
Anoto Group AB
Tel: +46 (0)733 45 12 05

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • datainsamling
  • digital penna
  • digital penna och papper
  • digitalpenna
  • pennteknologi
  • sjukvård
  • vård och omsorg

Regioner

  • Västra Götaland

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.