Pressmeddelande -

Joakim Nydemark ny försäljnings- och marknadschef på Anoto AB

Lund, 4 juli, 2011 - Anoto AB har anställt Joakim Nydemark som global försäljnings- och marknadschef. Joakim kommer att leda Anotos försäljnings- och marknadsteam från företagets huvudkontor i Lund och kommer att ingå i ledningsgruppen. Joakim som närmast kommer från TAT The Astonishing Tribe, tillträder sin nya tjänst den 15 augusti.

 -          Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta hos Anoto. Företaget har en unik teknologi och jag ser en stor potential för dess användning inom en mängd applikationsområden, säger Joakim Nydemark.

Joakim Nydemark har en magisterexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har arbetat på TAT som global försäljningschef sedan 2007 och som VD sedan december 2010. Dessförinnan var Joakim VD för OBIGO AB under fem år.  

 -          Jag är mycket glad över att Joakim ansluter sig till Anoto-teamet senare i sommar. Med sin gedigna erfarenhet av att arbeta strategiskt och internationellt med affärsutveckling inom IT-branchen är jag övertygad om att Joakim på ett mycket positivt sätt kommer att bidra till att öka medvetenheten om digital pennteknologi runt om i världen samt generera nya spännande affärsmöjligheter, säger Torgny Hellström, VD Anoto Group AB.

För ytterligare information:

Torgny Hellström, VD
Anoto Group AB
+46 46 540 13 00

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland