Pressmeddelande -

Ledande producent av logistikformulär erbjuder Anoto-baserad lösning för transportbolag

Anotos partner bVa/Beurtvaartadres, en ledande producent av logistikformulär med ca. 75000 företagskunder erbjuder en ny, unik digital fraktsedel, BTMS-EnRoute. Lösningen baserar sig på en av Getronics utvecklad mjukvara med Anoto funktionalitet. Wincanton TransEuropean, ett ledande europeiskt logistikföretag är den första som tagit lösningen i bruk. Denna innovativa tekniska lösning som är den första i sitt slag gör det möjligt för alla parter i leveranskedjan att effektivisera sina processer och spara kostnader för administrativt arbete. Med hjälp av BTMS-EnRoute skrivs information om både leverantör, transportbolag, mottagare och varor ut på av Anoto kvalificerade skrivare från OKI Printing Solutions. Fraktsedlarna skrivs ut på vanligt papper med Anotos mönster. En bild på fraktsedeln tillsammans med sorteringsinformation skickas sedan till bVa’s och Getronics Digital Paper Portal (DPP). Då varorna levereras undertecknar mottagaren fraktsedeln med en digital penna och informationen tillsammans med eventuell övrig information som noterats på dokumentet skickas sedan via förarens mobiltelefon till en portal. Alla parter får då omedelbar information via e-mail om de ändringar som gjorts i dokumentet. Så fort kunden skrivit under fraktsedeln kan informationen direkt överföras i digital form och bearbetas. Dokumenten sorteras automatiskt och behöver därför inte skannas separat. BTMS-EnRoute fungerar med alla standardiserade fraktsedlar och ger transportbolag möjligheten att erbjuda sina kunder optimal service genom kontinuerligt uppdaterad information om leveranserna. En betydande fördel för både kunden och transportbolaget är att leveranserna kan faktureras direkt efter att kunden kvitterat mottagandet av varan. Ytterligare kan parternas kundservice omedelbart ta sig an eventuella problem och klagomål (t.ex. skadat gods). ”Anoto fokuserar starkt på transport och logistik inom affärsområdet för formulärutveckling. Vi är väldigt nöjda över att se fördelarna med vår teknologi resultera i snabbare fakturering och problemhantering hos slutkunden. I detta fall erbjuder användandet av Anoto kvalificerade skrivare från OKI Printing Solutions ytterligare flexibilitet samt sparar kostnader då kunden inte behöver investera i stora mängder förtryckta formulär” säger Örjan Johansson, VD för Anoto Group AB. För ytterligare information: Örjan Johansson, VD Anoto Group AB +46 733 45 12 08 Ebba Åsly Fåhraeus, EVP Sales and Marketing Anoto Group AB +46 733 45 12 28 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com About bVa / Beurtvaartadres bVa/Beurtvaartadres has been producing consignment notes in the Netherlands since 1927. Since 1995, the Company has also produced various software products under the name BTMS (BTMS-Douane & BTMS-BizDoc). bVa/Beurtvaartadres’ mission is to ensure that businesses can carry out their logistical administrative tasks efficiently and in a user-friendly fashion. The introduction of BTMS-EnRoute is a good example of this. This solution was developed for speed, efficiency, control and price, all combined in a single user-friendly, digital system. In order to appeal to a broad user-base and to make implementation as easy as possible, bva/Beurtvaartadres decided to combine the familiarity and ease of pen and paper with the efficiency of digital data processing and mobile communications technology. About Getronics With some 25,000 employees in 30 countries and approximate revenues of €2.6 billion, Getronics is one of the world's leading providers of vendor independent Information and Communication Technology (ICT) solutions and services. Getronics designs, builds, deploys and manages flexible and innovative end-to-end solutions, working together with our partners and clients, in order to optimise and increase the productivity of our clients’ mobile knowledge workers. Getronics headquarters are in Amsterdam, with regional offices in Boston, Madrid and Singapore. Getronics' shares are traded on Euronext Amsterdam (‘GTN’). For further information about Getronics, visit www.getronics.com. About OKI Printing Solutions • OKI Printing Solutions is the brand name of Oki Data Corporation • Annual turnover for Oki Data Corporation is $1.4bn (FY04) • OKI Printing Solutions’ sales are divided between 51% Europe, 26% US, 16% Asia and 7% Others • OKI Printing Solutions is represented in 120 countries worldwide • Oki Electric, established in 1881, is a Japanese electronics manufacturer with an annual turnover of approx. $6.4bn (FY04) • Oki Electric employs approx. 21,091 people throughout the world with 6,099 employees outside Japan • More details on Oki Electric can be found at www.oki.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning