Pressmeddelande -

Ny Finanschef till Anoto Group AB

Den 1 januari 2005 tillträder Mats Blom befattningen som Anoto Groups Finanschef. Mats har mångåriga erfarenheter som Finanschef och affärsutvecklare. Närmast kommer Mats från Ernst & Young Transaction Advisory Services, där han arbetat som Senior Manager sedan år 2002. Innan Ernst & Young var Mats under två års tid finanschef på AddTrust i Malmö. Mats har även haft seniora finansroller inom Active Biotech, Gemini Counsulting och Procter & Gamble. Anoto Groups nuvarande finanschef Peter Liss, som är bosatt i Stockholm, väljer av privata skäl att lämna bolaget, då Anotos verksamhet fokuseras alltmer till Lund. Peter kommer under en övergångsperiod att arbeta tillsammans med Mats för att säkerställa kontinuitet i verksamheten. För information kontakta: Anders Tormod VD Anoto Group AB +46 733 47 86 37 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Groups aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Arbetsliv

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.