Pressmeddelande -

Ny Finanschef till Anoto Group AB

Den 1 januari 2005 tillträder Mats Blom befattningen som Anoto Groups Finanschef. Mats har mångåriga erfarenheter som Finanschef och affärsutvecklare. Närmast kommer Mats från Ernst & Young Transaction Advisory Services, där han arbetat som Senior Manager sedan år 2002. Innan Ernst & Young var Mats under två års tid finanschef på AddTrust i Malmö. Mats har även haft seniora finansroller inom Active Biotech, Gemini Counsulting och Procter & Gamble. Anoto Groups nuvarande finanschef Peter Liss, som är bosatt i Stockholm, väljer av privata skäl att lämna bolaget, då Anotos verksamhet fokuseras alltmer till Lund. Peter kommer under en övergångsperiod att arbeta tillsammans med Mats för att säkerställa kontinuitet i verksamheten. För information kontakta: Anders Tormod VD Anoto Group AB +46 733 47 86 37 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Groups aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Arbetsliv