Pressmeddelande -

valberedningens förslag

Anoto Group AB valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Anoto Group ABs valberedning som består av ordföranden Stein Revelsby (Norden Technology) och ledamöterna Bernard Gander (Logitech), Britt Reigo (Robur) och Christer Fåhraeus (styrelseordförande i Anoto), föreslår följande vad avser Anoto Group ABs styrelse och arvode till revisorer: • Sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter • Ett årligt styrelsearvode om 1.500.00 kronor, varav 450.000 kronor till styrelsens ordförande och 175.000 kronor till övriga styrelseledamöter • Arvode till revisorerna enligt godkänd räkning • Omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Jarnryd, Märtha Josefsson och Stein Revelsby och samt nyval av Håkan Eriksson, Bernard Gander och Hans Otterling som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma • Val av Hans Otterling som styrelsens ordförande Per Boasson, Kjell Duveblad, David Henry och Nils Rydbeck har undanbett sig omval. Hans Otterling är vice ordförande i styrelsen för StreamServe Inc., styrelseledamot i Protect Data AB, Primelog AB, Mobispine AB och Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Bernard Gander är Vice President, Corporate Business Development, på Logitech. Bernard Gander har inga övriga styrelseuppdrag. Håkan Eriksson är Senior Vice President and General Manager, Research and Development, och Chief Technology Officer i Ericsson-koncernen. Håkan Eriksson har inga övriga styrelseuppdrag. Hans Otterling kommer även, utöver sitt uppdrag som styrelseordförande, att utföra konsulttjänster åt bolaget inom av styrelsen angivna områden. Tjänsterna kommer att omfatta minst en veckas arbete per månad. Ersättningen för dessa konsulttjänster är 75.000 kronor per månad så länge styrelsen anser att behov av tjänsterna föreligger, dock längst under tolv månader. Frågor besvaras av: Stein Revelsby Valberedningens ordförande +47 905 18 588 Christer Fåhraeus Styrelsens ordförande +46 733 45 12 05 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Ämnen

  • Företagande

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.