This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cecilia Brunnström och Nils Bacos, grundarna av Anställ Privat.

Pressmeddelande -

Lätt att anställa privat med ny tjänst

Det är olagligt att anställa någon privat, hävdar Arbetsförmedlingen. Migrationsverket uppmanar nyanlända att försörja sig – trots att de saknar ID-nummer. Få myndigheter har tänkt igenom hur det fungerar i praktiken när nyanlända försöker skaffa sig ett jobb. Men tack vare två privatpersoner finns det nu ett digitalt verktyg som gör det lätt att anställa någon privat lätt och smidigt, utan byråkratiskt krångel.

Lathet. Språkförbistringar. Ovilja att arbeta. Dessa är några av anledningarna till att arbetslösheten är hög bland nyanlända.

Eller?

– Det är snarare vårt stelbenta system som passiviserar våra nyanlända. Med lite flexibilitet och nytänkande skulle många kunna bli självförsörjande avsevärt mycket snabbare. Vi ska komma ihåg att detta är människor som kommer från en värld där bidrag oftast inte existerar.

Det säger Nils Bacos och Cecilia Brunnström som tagit fram den digitala genvägen för en privatperson som vill anställa en annan privatperson utan omständlig byråkrati, Anställ Privat.

”Olagligt” att anlita en asylsökande privat

I början av 2016 anställde Nils Bacos och Cecilia Brunnström en asylsökande för att få hjälp med ett antal uppgifter i hemmet. Men aldrig anade de att processen för att anlita någon på ett korrekt och lagligt sätt skulle vara så svår, lång och snårig.

– På Migrationsverkets hemsida står det att ”I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas.” Men man kan ju undra hur myndigheterna tänker när de ger asylsökande rätt att arbeta men inte ger dem ett ID-nummer så att de kan betala skatt, säger Cecilia Brunnström.

Personer i parets bekantskapskrets ville också anlita mannen som de anställt. Men att anställa någon utan att ha ett företag – går det? undrade vännerna. Till och med Arbetsförmedlingen hade dålig koll på saken och informerade istället att det var olagligt att anställa någon privat.

Även privatpersoner har ett samhällsansvar

Efter att ha gått igenom omständliga procedurer för att tillgodose myndigheternas krav, tog Nils Bacos och Cecilia Brunnström beslutet att ta fram ett digitalt verktyg för att göra det enkelt att anställa någon privat. Denna någon kan vara en asylsökande eller nyanländ. Men Anställ Privat kan också användas för att anlita en pensionär eller en ungdom. I början av juni lanserades anstallprivat.se.

– Man måste ställa sig frågan: Vilken typ av samhälle vill vi ha? Utanförskap eller delaktighet? Krånglig byråkrati är kontraproduktiv men som privatpersoner måste vi alla ta ansvar. Om var och en av oss skulle anställa en annan privatperson, om än bara för ett par timmar, dagar eller veckor, skulle vi skapa en win-win situation. Ett bra nätverk kan leda till ett fast arbete.

Vad: Anställ Privat. En digital tjänst som gör det lätt att som privatperson anställa en annan privatperson utan byråkratiska snårskogar.

Ämnen


AdAlta AB startade e-tjänsten Anställ Privat 2017. Anställ Privat är en tjänst för privatpersoner som anlitar och avlönar andra privatpersoner. Från och med 2018 driver man också plattformen Anställ Privat Jobb som är en matchningstjänst. 2019-2020 driver företaget arbetsmarknadsprojektet Nya Jobb i Lundaland - Avlöna Privat med stöd från EU/Leader Lundaland.AdAlta AB driver också ett förlag som skrivit och publicerat bland annat böckerna Planera Pensionsuttagen Rätt! och Bli inte Blåst på Pensionen av Nils Bacos.

Presskontakt

Relaterade nyheter