This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Visst finns de enkla jobben!

Pressmeddelande -

Visst finns de enkla jobben!

Visst finns de enkla jobben!

Alla talar om de enkla jobben men ingen tycks se var de finns. Över 100 000 personer med låg eller ingen utbildning har inget arbete idag. När 50 % av de nyanlända efter 9 år i Sverige fortfarande är arbetslösa och står utanför samhället, pratar politikerna om jobb i industrin. En industri som blir alltmer högteknologisk och avancerad.

Politikerna fortsätter att negligera jobb som faktiskt finns. Redan idag arbetar ett antal människor med tjänster i och kring våra hem men det finns så många fler som behöver och vill ta hjälp.

Anställ Privat som ser möjligheter, framför allt för nyanlända, har tagit tag i detta genom att skapa en e-tjänst som underlättar för privatpersoner att anställa andra privatpersoner. Genom tillfälliga arbeten får man möjlighet att prata svenska och bygga nätverk. Närverk som kan leda till fast arbete. Viktigt för att komma igång.

E-tjänsten gör det enkelt och lagligt för privatpersoner att avlöna. Kostnaden blir mycket attraktiv även när man betalar en marknadsmässig lön. Detta eftersom overhead kostnaderna är minimala.

När man anställer privat betalar man endast timlön och arbetsgivaravgift. Om arbetet är RUT- eller ROT-avdragsberättigat kvittas dessutom arbetsgivaravgiften bort. Den faktiska kostnaden blir då alltså densamma som den timlön man kommit överens om, plus en kostnad för försäkring när man avlönar en person privat genom e-tjänsten.

Genom att anställa privat kan vi ge personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att arbeta och skaffa sig kontakter. Det behövs för att man på sikt ska få ett fast arbete och försörja sig själv.

Vad: Anställ Privat. En digital tjänst som gör det lätt att som privatperson anställa en annan privatperson utan byråkratiska snårskogar.Kontakt: Nils Bacos, nils@bacos.net 0735 548820 Cecilia Brunnström, c.brunnstrom@adalta.se 070 7754646

Related links

Ämnen


AdAlta AB startade e-tjänsten Anställ Privat 2017. Anställ Privat är en tjänst för privatpersoner som anlitar och avlönar andra privatpersoner. Från och med 2018 driver man också plattformen Anställ Privat Jobb som är en matchningstjänst. 2019-2020 driver företaget arbetsmarknadsprojektet Nya Jobb i Lundaland - Avlöna Privat med stöd från EU/Leader Lundaland.AdAlta AB driver också ett förlag som skrivit och publicerat bland annat böckerna Planera Pensionsuttagen Rätt! och Bli inte Blåst på Pensionen av Nils Bacos.

Presskontakt

Relaterade nyheter