Pressmeddelande -

ArA fördömer upptrappningen av det nazistiska våldet

Tusental feminister/antirasister firade den Internationella Kvinnodagen på Moriskan, på Malmös Folkets park nära Möllevångstorget i lördags kväll.  Vid tolvslaget attackerades ett flertal personer av nazister efter en nattlig manifestation mot kvinnovåld. En person vårdas nu på intensiven med svåra skallskador och ytterligare tre personer har ådragit sig knivskador i armar och lunga. 

”Kämpa Showan!!!” skriver förbundet Allt åt alla och hävdar att angreppen mot demonstranter inte kan ses som en isolerad händelse. Den anlagda branden mot Kvarnby folkhögskola i oktober 2013, de vänsterlokaler som har utsatts för klotter och fönsterkross samt den 16-årige SSU-medlem som attackerades i januari visar på en upptrappning av det nazistiska våldet i Malmö. Det nazistiska våldet mot enskilda individer och sociala rörelser som polisen tvekar till att erkänna, reduceras av flera massmedier till ”ungdomar som bråkar” eller rubriceras som aktioner av enstaka mentalt instabila individer.

Alla våra tankar och all vår kärlek går idag ut till vår vän”, skriver supportergruppen Ultras Malmö i dag på med anledning av attacken. ”Vår läktare är en plats för gemenskap och där alla med ett himmelsblått hjärta är välkomna. Vi kommer aldrig acceptera rasism och nazism på vår läktare eller i vår stad”. Den svårt skadade 25-åringen är en ledande gestalt i kampen mot homofobin och rasismen inom fotbollsvärlden. MFFs blå och vita flaggor var närvarande igår på Möllevångstorget där tusentals människor samlades med ett tydligt budskap: Inga nazister på Malmös gator. Liknande manifestationer hölls i flera städer.

ArA-akademin solidariserar sig starkt med offren för det nazistiska våldet i Malmö och med deras anhöriga och vänner. Vi fördömer upptrappningen av det nazistiska våldet i Malmö, i Kärrtorp och på andra orter i Sverige. Vi kräver att polisen effektiviserar sitt arbete att stoppa det nazistiska våldet. Vi kräver att alla politiska partier ska vidta politiska åtgärder mot det nazistiska våldet. Vi kräver att massmedia ska upphöra med sin skyddande attityd gentemot nazister. Vi uppmanar alla antirasistiska krafter i Sverige att stå enade i kampen mot rasism och högerextremism!

Antirasistiska Akademin, 10 mars 2014


Ämnen

  • Rasism, diskriminering

Kategorier

  • politik
  • rasism
  • nazism
  • våld
  • sverige
  • högerextremism

Antirasistisk Akademi är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det
vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och
forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Organisationens arbete ska med
denna inriktning utmynna i ett deltagande i det breda antirasistiska arbete som
pågår överallt i samhället
Vidare är syftet att verka för ett rasistfri samhälle genom att aktivt arbeta för att göra all akademisk verksamhet fri från alla former av rasism, diskriminering och segregation. Föreningen skall dessutom kommunicera antirasistisk forskning inom ramen för universitetsvärldens samverkan med samhället. Föreningen skall verka för att främja och initiera antirasistisk forskning som engagerar medlemmarna om diskriminering och rasism. Ett vidare syfte är att verka för att att forskning i allmänhet antar en antirasistisk etikkod som kan utgöra ett viktigt villkor för beviljande av nya anslag genom att uppmana forskaren på att ta ställning mot rasism i sitt sätt att forska.