Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Föreningen Antirasistiska Akademin (ArA) med anledning av Göteborgs universitets seminarium ”Nya perspektiv på samiska medeltid”

Med anledning av det seminarium som organiseras av Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet den 1 mars 2016 ”Nya perspektiv på samiska medeltid” aktualiseras behovet av att ta samiska krav på repatrering och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor på allvar.

Vid seminariet skall forskning som är utförd på stulna samiska kvarlevor, uppgrävda från sina gravar 1915 i syftet att skallmäta och därmed ”rasbestämma” samer, presenteras och diskuteras. Även om nutida forskning handlar om andra frågor än vad som var syftet 1915, så återstår det högst problematiska att detta är samiska mänskliga kvarlevor som stulits ur sina gravar och att det samiska samhället – enskilda personer, organisationer och Sametinget – har riktat återkommande krav på återföring och återbegravning.

Men än idag ligger samiska mänskliga kvarlevor kvar i lådor på museum och universitetsarkiv, och det saknas helt inflytande från samiska samhällets sida vad gäller etiska riktlinjer – i de fall etiska riktlinjer ens finns.

Ifråga om de samiska mänskliga kvarlevorna har sedan länge krav riktats från det samiska samhället, från individer, från organisationer och inte minst från Sametinget (första gången 2007), om att repatrering skall göras, att de stulna kropparna ska återbegravas. Än så länge har inget skett, kropparna – kvarlevorna - ligger fortfarande kvar i lådor i svenska statens förvar.

ArA uppmanar ännu en gång ansvariga - framförallt Regeringen, men även varje universitet, statlig institution och museum som samiska mänskliga kvarlevor, att skyndsamt ta denna fråga på allvar och se till att repatreringsprocessen kan påbörjas på ett seriöst sätt i nära samverkan med det samiska samhällets olika företrädare – samiska organisationer, Sametinget, enskilda berörda samer som tillhör de släkter som utsatts - samt forskare som själva är samer och som själva har arbetat med dessa frågor.

ArA stödjer även det förslag på en Sanningskommission som drivs av Sametinget tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, för att sätta ljus på de övergrepp som gjorts och hitta vägar till upprättelse.

Slutligen menar ArA att forskning ifråga om samer och samiskt territorium framledes måste inkludera samiska röster i betydligt större utsträckning än vad som hitintills skett. Det är inte värdigt Sverige att fortsatt stå utanför den internationella utvecklingen ifråga om urfolksstudier/metodologi och det behövs åtgärder för att etablera detta ämnesområde i Sverige och att stärka närvaron av samer inom forskningsvärldens.

Samiska inifrånperspektiv, samisk kultur, historia och tradition måste betraktas som självklara utgångspunkter för forskning och undervisning, samt erkännas som betydelsefulla för såväl det svenska samhällets som för det samiska samhällets utveckling.

Längre text på: www.antirasistiskaakademin.se

Ämnen

 • Vetenskap, allmänt

Taggar

 • rasbiologi
 • samer
 • universitet
 • demokrati
 • kolonialism
 • motstånd
 • makt
 • våld
 • vithet
 • vetenskap
 • sverige
 • rasism
 • politik
 • forskning
 • feminism
 • diskriminering