Pressmeddelande -

ROL väljer Antura Projects

ROL Gruppen sysselsätter över 500 personer och har 8 tillverkande enheter i Europa, Asien och Sydamerika. 13 säljbolag finns spridda i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

En stor andel av projektverksamheten består av utvecklingsprojekt för nya produkter inom butiks- och kontorsinredning. Affärsutvecklings-, kund-, supply chain-, marknadsförings- och IT-projekt är också vanligt förekommande projekttyper inom bolagen. Dessutom kommer Antura Projects att användas för linjeverksamhet, som t ex drift och underhåll.

ROL lägger stor vikt vid lönsamhet och effekthemtagning i projekt. Eftersom Antura Projects kostnadshantering har ett väl utbyggt stöd för såväl budgetering som hantering av utfall och prognoser kan ROL nu få den överblick över projekt man tidigare saknat.

ROL är en världsledande leverantör av butiksinredning och består av ett flertal lokalt förankrade bolag över hela världen som sysselsätter över 500 personer. ROL erbjuder sina kunder förstklassig service i 28 länder världen över.

Ämnen

  • Konsultverksamhet

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects  - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten.

Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100.000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera välkända företag och organisationer såsom PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Vår målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat och välfungerande projektverktyg.

Kontakter

Mattias Andersson

Presskontakt VD +46-(0)708-807020

Elin Roxhage

Presskontakt Marketing Manager +46-(0)708-480848