Pressmeddelande -

Reinfeldts flygplan tvingar bort affärsflyg på Bromma. Bryter mot svensk lag.

När Statsflyget skall omlokaliseras inom Bromma flygplats drabbas oförskyllt affärsflyg som bedrivs av små och medelstora företag.  

Swedavia AB, statens egen miljardkoncern som driver flygplatsen och med en styrelse som utses av regeringen vräker affärsflyg för att ge plats åt kungahusets och regeringens egna behov.

Enligt Lennart Persson, ordförande i affärsflygorganisationen AOPA-Sweden sker tilldelningen av mark till statsluftfartygen på bekostnad av affärsflyget i strid med gällande svensk lag. Lagen föreskriver nämligen att i de fall det förekommer markbrist och inskränkningar skall göras för verksamhet på en flygplats åligger det flygplatsbolaget, i det här fallet Swedavia, att först försöka jämka de olika aktörernas behov. Om någon part blir missnöjd åligger det flygplatsbolaget att dokumentera detta i utredning och förelägga ärendet för Transportstyrelsen för beslut. Om Transportstyrelsen beslutar om inskränkningar skall styrelsen inför sitt beslut söka godkännande av EU-kommissionen i Bryssel.

Att inskränka på medborgarnas användning av offentlig infrastruktur är mycket allvarligt säger Lennart Persson.

”I det här fallet är det som om Stockholms stad  som äger broar mellan norra och södra Stockholm skulle besluta om att fordon enbart tillhöriga regeringen och kungen skulle få använda dessa. Vanligt folk skulle istället exempelvis hänvisas till en bro på vägen mellan Enköping och Strängnäs för att kunna korsa Mälaren.”

Fly Invest Sweden AB som tillhandahåller luftfartyg för olika företag är ett av de familjebolag som har drabbats hårt.

Swedavias vräkning av vår affärsflygverksamhet från Bromma påverkar vårt bolag negativt säger Johan Lundevall VD på Fly Invest Sweden AB. ”Vi har tvingats avveckla flygverksamheten på Bromma och sälja vårt flygplan. När vi hade vårt eget Brommabaserade flygplan var det mycket effektivt för vårt bolag att kunna flygpendla mellan Bromma flygplats och våra kunder i Sverige vilka merparten är lokaliserade på flygplatser. Att av Swedavia och staten bli hänvisad till Eskilstuna eller Västerås flygplatser är inga alternativ för vårt bolag. Vi kan inte påbörja eller avsluta en flygning med 1½  timmes bilresa i vardera riktningen. När vi köpte vårt affärsflygplan var det bl.a. för att spara tid på resor. När dessa möjligheter nu försvunnit påverkar det våra affärsmöjligheter mycket negativt. Jag ser Swedavias och indirekt statens agerande som ett svek mot små och medelstora företag” avslutar Johan Lundevall.


Enligt Lars Hjelmberg, ansvarig för regelfrågor på internationella flygplatser inom  den internationella affärsflygorganisationen IAOPA indikerar ärendets beredning och hantering på  brister inom ansvariga departement och tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Svensk lag gäller alla - även Kungen och Statsministern.

Brister verkar också förekomma inom statens eget flygplatsbolag Swedavia över vilken Transportstyrelsen skall utöva tillsyn. Man borde ha kunnat förvänta sig annat säger Lars Hjelmberg då Swedavias styrelse leds av landshövding Ingemar Skogö med stor kompetens inom luftfart. Ingemar Skogö var  generaldirektör på Luftfartsverket åren 1991-2001. Marktjänstlagen som bl.a. reglerar dessa frågor tillkom under Skogös tid på Luftfartsverket.

Det föreligger ingen markbrist på Bromma flygplats och affärsflyget och statsflyget kan mycket väl samsas utan inskränkningar för någon part menar Hjelmberg. Men även om det skulle vara markbrist är flygplatsen utpekad som riksintresse. Då finns det rättigheter att använda anliggande mark. Sådan mark som tidigare varit flygplatsområde finns i anslutning till flygplatsen. Området används idag som golfbana och halkövningsbana för bilar.

Det är inte rimligt att även om det fanns markbrist på Bromma att tvinga för svenskt näringsliv viktigt affärsflyg till Västerås och Eskilstuna bara för att staden vill behålla en golfbana när det redan finns en uppsjö av golfbanor runt Stockholm som kan användas.

När Swedavia vräker affärsflyget från Bromma erbjuds det inga andra flygplatser än Nyköping, Eskilstuna eller Västerås. Brommabaserat affärsflyg har förkastat dessa alternativ.

Till Arlanda flygplats som också drivs av statens flygplatsbolag Swedavia är affärsflyget inte välkommet att etablera sig.

Utan Stockholmsbaserat affärsflyg på Bromma förlorar flygplatsen sin legitimitet. Det är uppseendeväckande inför ett kommande valår att Stockholms stad med (M) ansvariga borgarråd Ulla Hamilton och Sten Nordin står och tittar på  när viktig näringsverksamhet slås ut. Det är att göra självmål säger slutligen Lars Hjelmberg.

Kontaktpersoner:

Lennart Persson ordförande AOPA-Sweden tel. 070-5448040

Lars Hjelmberg, Facilitation director, IAOPA tel. 070-6969386

Johan Lundevall, VD Fly Invest Sweden AB tel. 0734-422330

Bild:

Lila-färgat affärsflygplan. Text: Lars Hjelmberg, ansvarig för procedurfrågor på internationella flygplatser för affärsflygorganisationen IAOPA framför ett affärsflygplan som tvingats bort från Bromma.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • transportstyrelsen
  • affärs- allmänflyg
  • brommaflyg
  • swedavia
  • bromma airport
  • kungen
  • reinfeldt

AOPA - Sweden (tidigare SPAF) är en ideell organisation som verkar för sina medlemmar som är piloter och flygplansägare. Vi formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja affärs- och allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet och popularitet. AOPA - S är den svenska delen av IAOPA som har fler än 470 000 medlemmar - i drygt 70 talet länder.

Kontakter

Jan Stridh

Presskontakt kommunikationsansvarig kontakter med media 070-3278400