Pressmeddelande -

AP Fastigheter redovisar ett förbättrat driftnetto: Delårsrapport januari – mars 2008

Delårsrapport januari – mars 2008 · Periodens hyresintäkter: 727 mkr (695) · Periodens driftnetto: 444 mkr (400) · Periodens resultat före skatt: 346 mkr (1 087). Resultat efter skatt: 247 mkr (766) · Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 276 mkr (270) · Värdeförändring förvaltningsfastigheter: 70 mkr (817) · Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 39 909 mkr (36 280) AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för perioden på 346 mkr (1 087). I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar med 70 mkr (817). Driftnettot för perioden uppgick till 444 mkr (400), en förändring mellan perioderna i huvudsak förklarad av ökade hyresintäkter. – Vår uthyrningsverksamhet har varit framgångsrik under perioden. Vi har under det första kvartalet hyrt ut för motsvarande ett årshyresvärde på 102 mkr. En stor del av kvartalets uthyrningar har skett i Kista och i Värtahamnen där vi nu uppför nya fastigheter. Vi har startat ny- och ombyggnadsprojekt på Regeringsgatan och Vasagatan i Stockholm city och intresset är redan stort för dessa båda miljöanpassade fastigheter, säger Fredrik Wirdenius vd AP Fastigheter. Fredrik Wirdenius, vd AP Fastigheter Tel: 08-566 20 510 eller 0705-538062 E-post: fredrik.wirdenius@apfastigheter.se Christer Nerlich, chef ekonomi & finans AP Fastigheter, Tel: 08-566 20 540, eller 0709-681540 E-post: christer.nerlich@apfastigheter.se AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 40 miljarder kronor per den 31 mars 2008. Bolaget är inriktat på fastigheter för kontor, handel och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kontors- och handelsfastigheter samt Uppsala Science Park. Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se.

Ämnen

  • Miljö, energi