Pressmeddelande -

AP Fastigheter och Inditex skriver butiksavtal för klädkedjan Zara i Göteborg

Inditexägda klädkedjan Zara öppnar våren 2007 sin första Göteborgsbutik i Arkaden, ägt av AP Fastigheter. Butiken omfattar 2 300 kvm, fördelat på tre plan. Arbetet inom AP Fastigheter med att få fram en lämplig butikslokal för Zara har pågått i ett och ett halvt år. Avtalet löper på 20 år. Zaras etablering i Arkaden påverkar en lång rad handlare i gallerian. Flera butiker flyttar inom Arkaden, bl.a. Benetton och Nilsson/Radical, andra stänger eller flyttar helt och hållet. – Det har fordrats en hel del uthållighet och kreativitet för att få fram den här lösningen för Zara, säger Håkan Sahlin, regionchef för Göteborg på AP Fastigheter. Resultatet har blivit bra för båda parter, men de största vinnarna är förmodligen Arkaden och cityhandeln i Göteborg. Zara är en stark kundmagnet som kommer att locka många nya kunder till Arkaden. Arkaden, som ligger mitt i Göteborg, genomgick en omfattande omdaning 2002 med helt ny interiör, nya entréer och en till stora delar ny butiksmix. Bland hyresgästerna märks Top Shop, Mango och Benetton. I och med Zaras etablering renodlas Arkadens profil ytterligare med ännu tydligare fokus på en trendkänslig målgrupp. Butiksavtalet med Inditex löper på 20 år. AP Fastigheter investerar 15-20 mkr för att anpassa Arkaden och butikslokalerna för Zaras behov. Håkan Sahlin, regionchef AP Fastigheter Tel: 031-743 42 07 eller 0708-787 785 E-post: Hakan.sahlin@apfastigheter.se AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 32,2 miljarder kronor per den 31 december 2005. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige: Stockholm, Uppsala och Göteborg. 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter och Uppsala Science Park. www.apfastigheter.se Inditex Group är en av världens ledande modedistributörerna. Gruppen innefattar åtta olika kommersiella format och har 2 800 butiker i 65 länder i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika, Mellanöstern och Afrika. Under 2005 uppgick försäljningen till över 6 700 miljoner euro. www.inditex.com

Ämnen

  • Företagande