Pressmeddelande -

Zara öppnar sin första Göteborgsbutik i Arkaden

Inditex öppnar den första Zarabutiken i Göteborg i april 2007. Butiken ligger i Arkaden, som ägs av AP Fastigheter, och omfattar 2 300 kvm fördelat på tre plan. Inditex Group har idag åtta butiker i Sverige, fem Zarabutiker och tre Massimo Dutti. AP Fastigheter har arbetat i 18 månader för att hitta en lämplig butikslokal för Zara i Arkaden. – Det har fordrats en hel del uthållighet och kreativitet för att få fram den här lösningen för Zara, säger Håkan Sahlin, regionchef för Göteborg på AP Fastigheter. Resultatet har blivit bra för båda parter, men de största vinnarna är förmodligen Arkaden och cityhandeln i Göteborg. Zara är en stark kundmagnet som kommer att locka många nya kunder till Arkaden. Inditex har under flera år sökt lämpliga lokaler för Zara i Göteborg. – Öppnandet i Göteborg är ett viktigt steg i Zaras expansion i Sverige, säger Jesper Carvalho Andersen, vd för Inditex Group i Skandinavien. Sveriges andra stad är självklart en mycket viktig marknad och vi är övertygade att Zaras koncept kommer att passa Göteborgskunderna. Arkaden, som ligger mitt i Göteborg, genomgick 2002 en omfattande omdaning med helt ny interiör, nya entréer och en till stora delar ny butiksmix. I och med Zaras etablering renodlas Arkadens profil ytterligare med ännu tydligare fokus på en trendkänslig målgrupp. Håkan Sahlin, regionchef AP Fastigheter Tel: 031-743 42 07 eller 0708-787 785 E-post: Hakan.sahlin@apfastigheter.se Inditex Communication and Institutional Relations Corporate Division Tel: +34 9811 85 400 AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 32,2 miljarder kronor per den 31 december 2005. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige: Stockholm, Uppsala och Göteborg. 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter och Uppsala Science Park. www.apfastigheter.se Inditex Group är en av världens ledande modedistributörerna. Gruppen innefattar åtta olika kommersiella format och har 2 800 butiker i 65 länder i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika, Mellanöstern och Afrika. Under 2005 uppgick försäljningen till över 6 700 miljoner euro. www.inditex.com

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västra Götaland