Pressmeddelande -

Apotek Hjärtat förvärvar Apotek1

Apotek Hjärtat har idag förvärvat den svenska apotekskedjan Apotek1 med 32 apotek och en förväntad omsättning på drygt 1 miljard kronor.

Apotek Hjärtat har en tydlig tillväxtstrategi och förvärvet motsvarar ungefär 18 månaders eget etableringsarbete. Förvärvet innebär att Apotek Hjärtat står för hälften av branschens alla nyöppningar under året. Mot slutet av 2010 beräknar Apotek Hjärtat ha cirka 260 apotek.

-      Apotek Hjärtat vill vara en av de ledande apotekskedjorna i Sverige.  Skalfördelar är viktigt och med dagens förvärv kommer vi att ha en ännu starkare rikstäckning och ökar därmed vår tillgänglighet betydligt. Apotek1 har starka lägen som blir ett bra komplement till våra befintliga apotek, säger Anders Nyberg, vd i Apotek Hjärtat.

God service, som tillgänglighet och öppettider, är viktiga delar i Apotek Hjärtats strategi. Ett exempel är att kedjan sedan starten i februari förbättrat öppettiderna på cirka 75 apotek, vilket motsvarar fyra nya apotek.

-       Vårt apotekserbjudande bygger på ett öppet och modernt apotek där kundens behov och farmaci står i centrum. Med förvärvet tar vi ett nytt kliv mot att kunna infria vår vision att skapa framtidens apotek och Sveriges ledande hälsoerbjudande. Här passar de nya apoteken mycket väl in, med kompetent personal och ett starkt farmaceutiskt innehåll, kommenterar Bodil Eriksson.

De 32 apoteken kommer under en övergångsperiod att fortsätta drivas under varumärket Apotek1 för att därefter konverteras till Apotek Hjärtat. I förvärvet ingår även ett antal hyreskontrakt för nya apotek.

Säljare är Tamro, ledande läkemedelsdistributör som dagligen levererar läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter till Sveriges 900 apotek - liksom till sjukhus, vårdcentraler och veterinärer. Förvärvet omfattar Apotek1 fullständiga verksamhet, dock inte varumärket Apotek1.

För mer information kontakta:
Bodil Eriksson, VVD, 0706-29 66 34
Presschef Charlotte af Klercker, 0707-29 73 27

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • apotek hjärtat
  • förvärv
  • apotek1
  • tillgänglighet

Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med 207 apotek och över 2 000 anställda. Tillsammans med medarbetare och kunder kommer vi att utveckla framtidens apotek. Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat kommer att öppna minst 100 nya apotek de närmaste åren. Omsättningen är cirka 7 miljarder kronor.

Kontakter

Jonas Mjöbäck

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)733-127 981

Relaterat innehåll