Pressmeddelande -

Intensivt första år för Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat startade sin verksamhet vid omregleringen av apoteksmarknaden 2010 som Sveriges största privata apoteksaktör genom förvärvet av 206 apotek. Positionen förstärktes ytterligare under 2010 genom förvärv samt nyetablering av 52 apotek. Apotek Hjärtat ökade omsättningen under 2010 med 0,9 procent till 7,4 miljarder SEK. 2010 års utfall är enligt plan med ett positivt resultat i apoteksrörelsen. Årets rörelseresultat blev förväntat negativt på grund av höga initiala investeringar, goodwill-avskrivningar samt extraordinära kostnader och uppgick till -209 MSEK.

-       2010 var ett startår med en mycket utmanande och spännande agenda. Vår ambition under vårt startår var att skapa förtroende hos kunderna för vårt varumärke samt säkra vår tillväxtstrategi. Utöver detta har vi byggt upp alla de fundament ett bolag behöver, säger Anders Nyberg, vd i Apotek Hjärtat. 

Omsättningen 2010 i de operativa bolagen uppgick till 7,4 miljarder SEK vilket motsvarar en tillväxt på 0,9 procent. Omsättningsökningen innebar att Apotek Hjärtat stärkte sin marknadsandel med 0,5 procentenheter under 2010 (statistik från IMS och AC Nielsen).

Vid förvärvet av de 206 statliga apoteken ingick inga stöd- eller ledningsfunktioner. Dessa etablerades under inledningen av 2010 då också stora investeringar gjordes i nya system och lösningar för bland annat kassa och receptexpedition, ekonomistyrning samt personaladministration. Samtliga förvärvade apotek skyltades om under året.

-       Vår ambition har varit att bygga ett uthålligt och starkt bolag. Med insatserna som gjordes under 2010 har vi goda förutsättningar att utveckla kunderbjudandet och resultat de närmaste åren, säger Anders Nyberg, vd i Apotek Hjärtat.

ApoPharm Holding AB bedrev under 2010 operativ verksamhet i fyra bolag under varumärket Apotek Hjärtat. Dessa bolag speglar förutom moderbolaget ApoPharm Holding AB och dotterbolaget ApoPharm AB de två förvärvade apoteksklustren (Pharmacy Company Sweden 1 AB och Pharmacy Company Sweden 8 AB) samt nyförvärv i form av ADA AB (Apotek 1); namnändrat till ApoPharm Retail AB.

(Releasen justerad 2011-07-11) 

För mer information kontakta:
Bodil Eriksson, vvd marknad, 0706-29 66 34, bodil.eriksson@apotekhjartat.se

Kategorier

  • årsredovisning
  • apotek hjärtat

Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med fler än 260 apotek och över 2 300 anställda. Tillsammans med medarbetare och kunder kommer vi att utveckla framtidens apotek. Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat kommer att öppna minst 100 nya apotek de närmaste åren.

Kontakter

Jonas Mjöbäck

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)733-127 981

Relaterat innehåll