Läkemedelskongressen 2015

Tid 9 November 2015 – 10 November 2015

Plats Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. Läkemedel är kittet. Mer information anders.pesula@lakemedelsakademin.se

Kategorier

  • apotek
  • forskning
  • kompetensutbildning
  • life science
  • läkemedel
  • läkemedelsutveckling
  • patientsäkerhet

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28