Läkemedelsriksdagen 2017 - Hur värdesätter vi medicinska resultat?

Tid 21 Mars 2017

Plats Norra Latin (aulan), City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, i centrala Stockholm

Läkemedelsriksdagen 2017 handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Under dagen kommer vi att diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer?

Kategorier

  • utvärdering av läkemdel
  • läkemedelsutveckling
  • hälsa
  • life science
  • hälsoekonomi
  • läkemedel
  • patientsäkerhet

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll