Skip to main content

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

Nyhet   •   Mar 03, 2014 13:30 CET

Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för kurser, konferenser,studiebesök/studieresor, påbyggnadskurser vid universitet m.m.

✚ Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

✚ Farmacevternas sjukkassa

✚ Apotekarsocietetens understödsstiftelse

✚ Hugo Eneroths stiftelse

✚ Apotekarsocietetens stiftelse för farmacevtisk utbildning

✚ Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendier för examensarbeten

Resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2014.

✚ Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendier för forskning och vetenskap

Stipendier med ändamål att främja farmacevtisk vetenskap och forskning i första hand för doktoranders deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag m.m.

✚ Elisabeth och Alfred Ahlqvist även post doc stipendium

✚ C D Carlssons stiftelse

✚ Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

✚ Gunnar Hylténs stiftelse

✚ Göran Schills stiftelse, post doc stipendium inom analytisk kemi

Stipendier för farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond.

Bidrag till behövande

Ett antal stiftelser med ändamål att ge bidrag till behövande farmacevter eller