Nyhet -

Rosenöpriset 2014 till Jenny Pedersen

Rosenöpriset 2014 tilldelas Jenny Pedersen från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för hennes avhandling ”ATP-binding-cassette transporters in biliary efflux and drug-induces liver injury”. Jenny disputerade den 6 september 2013 och är sedan oktober förra året på post doc på The Hamner Institutes for Health Sciences, North Carolina på ett stipendium från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, en av Apotekarsocietetens forskningsstiftelser.

Jenny fick priset i konkurrens med totalt åtta avhandlingar med följande motivering:  ”Jenny Pedersen har i sin avhandling uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Jenny Pedersens avhandling belyser värdet av systematiskt insamlande och modell-baserad analys av stor mängd information. Avhandlingen har resulterat i metoder som är direkt applicerbara i tidig läkemedelsutveckling för att förutsäga risken för interaktion mellan läkemedel och transportproteiner som ett indirekt mått för risk för oönskade läkemedelseffekter. Detta kan därmed ge möjlighet till effektivare utveckling av nya och säkrare läkemedel.

- Det är extra roligt att Jenny fick priset då en annan av våra kommittéer tidigare gett henne ett av våra post doc-stipendier, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Rosenön Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom Apotekarsocieteten till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet det senaste året, för att stimulera forskning inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik och har delats ut sedan 2004. Prissumman är 30 000 kronor och sponsras av AstraZeneca.

Jenny kommer att ta emot priset under “13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolis: Oligonucleotide-based therapeutics- New challenges in evaluating pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety properties”, 16-17 mars 2015 i Mölndal.

Avhandlingen med ISBN 978-91-554-8702-7, finns att läsa via länken:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:641249

För ytterligare information:

Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42


Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • life science
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • forskning

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll