Pressmeddelande -

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.


Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen den 16 november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Pionjär inom onkologi
Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer). Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.


- ”It is a huge honor to be recognized for nearly 20 years of drug development in leukemia and prostate cancer. I am particularly pleased that the selection committee was willing to recognize the role that basic research plays in understanding how diseases work, as this lays the groundwork for developing the best way of treatment” säger professor Sawyers som ser fram emot att komma till Stockholm i november och ta emot priset.

- Det var glädjande att notera ett stort antal nomineringar till årets Scheele Award, vilket visar att vårt största vetenskapliga pris är viktigt inom läkemedelsforskningen. Det krävdes ett omfattande arbete av nomineringskommittén att bland så många internationella toppforskare slutligen utse professor Sawyers till 2017 års pristagare. Professor Sawyers är en mycket framstående forskare och det känns extra roligt att hans forskning redan används vid behandling av flera cancersjukdomar . Vi ser fram emot ett intressant Scheelesymposium den 16 november där professor Sawyers forskning kommer att belysas , säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten och ordförande i Apotekarsocietetens nomineringskommitté för Scheele Award.

För ytterligare information
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Under dagen hoppas vi kunna lägga ut en film från morgonens offentliggörande som innehåller en kortare presentation av hans forskning. Se vidare på apotekarsocieteten.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • scheelesymposiet
 • scheelepriset
 • scheele award 2017
 • scheele award
 • charles sawyers
 • cancerläkemedel
 • cancer
 • forskning
 • läkemedelsutveckling
 • life science

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll

Relaterade event