Pressmeddelande -

2019 års Scheelepris till Emmanuelle Charpentier

Professor Emmanuelle Charpentier, som spelat en avgörande roll i upptäckten av den molekylära mekanismen CRISPR-Cas9, tilldelas 2019 års Scheelepris.

– Jag känner mig hedrad över att få Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse, säger professor Charpentier som ser fram emot att besöka Stockholm i november för att ta emot priset.

Priset består av en prissumma om 225 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen den 28 november 2019 arrangeras ett symposium där temat anknyter till pristagarens forskning.

– Professor Charpentier är en sann nydanare vars forskning kan innebära ett verkligt paradigmskifte när det gäller biomedicinsk genterapi mot flera svåra sjukdomar, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten och ordförande i nomineringskommittén.

Emmanuelle Charpentier tilldelas priset med följande motivering: ”För hennes bidrag till förståelsen och betydelsen av den molekylära mekanismen av CRISPR-Cas9-systemet – ett genetiskt verktyg med många applikationer inom läkemedelsforskning och utveckling”.

– Det gläder mig särskilt att priskommittén uppmärksammar den roll som vår grundforskning har spelat för förståelsen av genreglering i mikroorganismer, då detta har lagt grunden för utvecklingen av CRISPR-Cas9-tekniken och dess tillämpningar, säger Emmanuelle Charpentier.

Pionjär inom genteknik
Emmanuelle Charpentier, idag föreståndare för sitt eget institut, Max Planck Unit for the Science of Pathogens i Berlin, är en av pionjärerna när det gäller genreglering i sjukdomsframkallande bakterier och de mekanismer som inbegriper korta sekvenser av ribonukleinsyra (small RNA). När hon studerade CRISPR-Cas9 i bakterier utvecklade hon nya gentekniska verktyg som kan ligga till grund för nya medicinska behandlingar, vid sidan av åtskilliga tillämpningar inom livsvetenskaperna. Det finns stora förhoppningar om att CRISPR-Cas9-terapimetoder i en framtid kan bota en rad olika svåra genetiska sjukdomar.

Under sin tid som forskare och gruppledare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet upptäckte hon detaljer kring CRISPR-Cas9-systemet. Enzymet Cas9 finns i vissa sjukdomsframkallande streptokocker och fungerar som bakteriers eget immunförsvar mot virusangrepp. För att Cas9 ska kunna hitta virus-DNA och bryta ned det, sparas information i gensekvenser i bakteriens DNA. Informationen kallas CRISPR, som betyder Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Något förenklat fungerar CRISPR som ett slags databas av DNA-arbetskopior av delar av virus-DNA, som bakteriecellen använder för att bygga upp ledsagare i form av korta RNA-molekyler som hjälper enzymet Cas9 att hitta virusets DNA för klippa sönder det.

Charpentier och hennes medarbetare kunde visa att det behövs tre aktörer för att CRISPR-Cas9 ska kunna fungera: Cas9-enzymet, tracrRNA (trans-activating crRNA) och CRISPR-RNA. Deras centrala upptäckter publicerades i tidskrifterna Nature (2011) och Science (2012) och ledde till en mängd tillämpningar i molekylärbiologisk och biomedicinsk grundforskning då det visade sig att teknologin inte bara fungerar i bakterieceller, utan kan tillämpas i alla typer av celler. Verktyget kallas populärvetenskapligt ”gensaxen” och har öppnat helt nya vägar för utvecklingen av läkemedel och fortsatt grundforskning om orsaker och mekanismer vid genetiska sjukdomar. Verktyget används i laboratorier över hela världen för att studera genernas funktion.

Ett stort antal genetiska sjukdomar ligger i pipeline för att i en framtid kunna behandlas med gensaxen, däribland vissa former av cancer, cystisk fibros och blödarsjuka.

Emmanuelle Charpentier har tidigare emottagit mer än 50 priser, däribland Kavli Prize in Nanoscience (2018), Japan Prize (2017), Tang Prize in Biopharmaceutical Science (2016), L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards (2016), Breakthrough Prize in Life Sciences (2015), och Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi (2014). Hon är hedersdoktor vid nio universitet i olika länder, i Sverige vid Umeå universitet. Hennes namn förekommer inte sällan i Nobelprisspekulationer.

Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. Läs mer på Apotekarsocietetens webbplats
.
I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med pristagaren.

För ytterligare information, kontakta Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten, 073–822 39 99.

Mer information om professor Emmanuelle Charpentiers aktuella forskning finns på https://www.emmanuelle-charpentier-lab.org

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • life science
  • scheelepriset 2019
  • emmanuelle charpentier
  • forskning

Regioner

  • Stockholm

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare + 46 73 822 39 99

Relaterat innehåll

Relaterade event