Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

Apotekarsocieteten spelar en av huvudrollerna då PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, arrangeras i Stockholm den 21–24 maj.

Den högprofilerade världskonferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att ha fått den här kongressen till Stockholm. Det är en ära för mig att få hälsa delegater från hela världen välkomna under öppningsceremonin, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Temat för kongressen är Future Medicines for One World, och det är första gången som en vetenskaplig sammankomst av det här slaget också utgör startpunkten för ett arbete som går ut på att förmedla den senaste kunskapen till globala aktörer som har potential att på olika sätt göra viktiga insatser.

Det är bakgrunden till intresset från Bill & Melinda Gates Foundation och IMI, Innovative Medicines Initiative, som båda finns representerade på Stockholmsmässan. Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation, kommer att leda en session om utveckling av nya terapier mot bland annat malaria och sömnsjuka. Stiftelsen när en uttalad förhoppning om att kongressen i Stockholm ska leda till nya partnerskap i arbetet för global hälsa.

– Det här är ett tydligt exempel på att kongressen kommer att belysa högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer.

Ett ledord för kongressen är systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel – utveckling, användning och uppföljning av effekter. I ett längre perspektiv handlar det om att säkerställa att världens befolkning på bästa sätt ska få tillgång till nya och säkra läkemedel.

– Det är en avgörande parameter i framtidens läkemedelsutveckling och helt i linje med Apotekarsocietetens uppdrag, säger Karin Meyer.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. Apotekarsocietetens centrala roll i arrangemanget visar på organisationens starka vetenskapliga profil.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och tidigare nämnde Dan Hartman vid Gates Foundation.

Under konferensdagarna arrangeras separata program kring regulatoriska frågor, läkemedelsutveckling och tillverkning. Hela konferensprogrammet här.

För mer information, kontakta Karin Meyer, + 46 76 855 96 48.

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • imi
 • eufeps
 • gates foundation
 • fip
 • pswc 2017
 • världskongress
 • läkemedelsutveckling
 • läkemedel
 • life science
 • hälsa
 • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28