Gå direkt till innehåll
Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemedelsutveckling 2017

Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemedelsutveckling 2017

I maj 2017 anordnas den sjätte världskongressen om läkemedelsutveckling, från tidig forskning till registrering av färdig produkt. Temat för kongressen är Future Medicine for one World. Kongressen arrangeras av den internationella organisationen FIP (International Pharmaceutical Federation) i samarbete med EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Science) och Apotekarsocieteten som lokal partner. Kongressen beräknas samla 2-3000 personer från hela världen för att diskutera förutsättningarna för en optimal läkemedelsutveckling globalt.

- Att Stockholm och Sverige står som värd för denna sjätte kongress kring utveckling av läkemedel är ett bevis på Sveriges starka position inom läkemedelsutveckling och att vi är ett land att räkna med inom detta området även i framtiden vilket är mycket glädjande. Sverige har en bred och djup kompetens i hela kedjan från tidig forskning och utveckling till produktion och får nu en unik möjlighet att öka synligheten kring viktiga framtidsfrågor inom Life science och läkemedelsområdet, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Mer information om kongressen finns här

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan.

Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten
Wallingatan 26A
111 81 Stockholm