Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten positiv till den aviserade apotekspropositionen

Regeringen aviserade i ett pressmeddelande under torsdagen att en proposition inom kort kommer att presenteras baserat på Åsa Kullgrens utredning ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

- Att apotekens roll förtydligas genom att huvudfokus ska vara läkemedel och läkemedelsanvändning ser vi som positivt liksom att rådgivning knyts till krav på farmaceut, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Genom krav på legitimerad personal  i ökad utsträckning kring kommunikation och rådgivning av ffa receptbelagda läkemedel knyts apoteken närmare hälso- och sjukvården och ökar förutsättningarna för gemensamma strukturer mellan de olika parter som är involverade när läkemedel förskrivs som behandling.

Andra saker som lyfts är kompetens både kring kompetensutveckling för all personal men även att kraven på att vara läkemedelsansvarig skärps. Apotekarsocieteten lyfte i sitt remissvar båda dessa faktorer som viktiga för patientsäkerheten och ser positivt på att detta finns med i propositionen.

Ämnen

  • Utbildning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll