Pressmeddelande -

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Under EUFEPS Council i Leiden den 8 december invaldes Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson som ledamot i EUFEPS Executive Committée med ansvar för Industrial relation och Membership Development och Network on Bioavailability and Biopharmaceutics.

European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) är den enda pan-europeiska organisationen som företräder forskare inom industri, akademi, myndighet och andra institutioner som arbetar med läkemedelsforskning , utveckling, reglering och beslutsfattandet inom Europa. Organisationen grundades 1991 och har för närvarande18 medlemsorganisationer i 18 länder. Apotekarsocieteten har varit en av dessa sedan EUFEPS bildades. Utöver detta finns även möjlighet till individuellt medlemskap.

För ytterligare information kontakta

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, telefon 08- 723 50 61

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • internationellt
  • eufeps
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll