Pressmeddelande -

Apoteksgruppen och Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin förlänger sitt avtal om utbildning

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteksgruppen har förlängt sitt avtal om webbaserad e-learning som nu sträcker sig över 2012. Det är två delar för kompetensutbildning av farmacevter på det receptbelagda området. Den ena delen handlar om farmakoterapi och innehåller fyra block, den andra om läkemedelsnytt och innehåller två block.

För mer information kontakta Annika Tengvall Tel. +46 8 7235047
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • apotek
  • utbildningar
  • apoteksgruppen
  • e-learning
  • kompetensutbildning
  • farmacevter
  • läkemedel

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28