Pressmeddelande -

Conny Bogentoft mottagare av Gunnar Källrotsstipendiet 2016

2016 års Gunnar Källrots Stipendium tilldelas Conny Bogentoft ”för hans långa bidrag till farmaceutisk innovation i stora och små företag kännetecknat av ett genuint intresse av att inkludera även kompetenser utanför de traditionellt farmaceutiska i läkemedelsutvecklingen.”

Farmacie doktor, apotekare Conny Bogentoft disputerade i läkemedelskemi 1971 och blev docent i samma ämne 1972 vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Samma år inledde han en nära 30 år lång karriär i olika positioner i den svenska läkemedelsindustrin - Astra Hässle, ACO, Kabi och Astra Arcus. Under de åren arbetade Conny i olika ledande positioner med farmaceutisk forskning och utveckling av många produkter (bl a Losec, Seloken, Plendil) och avancerade prototyper för klinisk prövning. Ett viktigt led i det arbetet var ett målmedvetet och långsiktigt samarbete med ett tiotal akademiska institutioner i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att skapa förutsättningar för bättre orala, parenterala och topikala beredningsformer. Under 2000-talet har Conny Bogentoft främst verkat som ansvarig investerare till utvecklingen av flera nystartade ’drug delivery’-bolag och andra läkemedelsbolag.

Prissumman om 30.000 kronor delas ut under Nordic Innovative Drug Delivery Meeting 2-3 juni i Mölndal där Conny även kommer att hålla en föreläsning.

Gunnar Källrots stipendiefond inrättades 1971 av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning för att minna om Källrots ”betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseförening”. Källrot spelade en avgörande roll i brytningstiden då apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel omdanades till en modern rationell industriliknande produktion. Han kom därigenom att aktivt påverka utvecklingen av Sveriges ställning som en av de ledande industrinationerna inom farmacevtisk utveckling och produktion.

Tidigare mottagare av Gunnar Källrots stipendium

För ytterligare information:

Sven Engström, professor Farmaceutisk teknologi vid Chalmers Tekniska Högskola, Ordförande IFs stiftelse för farmacevtisk forskning
svt@chalmers.se
031 – 772 27 65

Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
08 – 723 50 42

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • utmärkelser
  • priser
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade event