Pressmeddelande -

Dags igen för uppskattad kurs om läkemedelsutveckling

En kurs i läkemedelsutveckling har seglat upp som storfavoriten i det utbud av utbildningar som erbjuds av Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin. Rekordmånga deltagare har uppskattat satsningen på en kurs som ges med två olika fokusområden – små molekyler och biologiska läkemedel.

– Vi har fått fantastiskt många positiva omdömen om båda kurserna och det är förstås väldigt roligt, säger Jeanette Jansson, projektledare på Läkemedelsakademin.

Den 16–18 oktober ges kursen igen – nu med inriktning på små molekyler. Och det gäller att anmäla sig snabbt då de eftertraktade platserna fort blir fullbokade.

Kursen vänder sig främst till personer verksamma i små eller medelstora företag, och som känner att de vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan.

Den populära kursen har utformats i samråd med läkemedelsindustrin och med nyckelpersoner som har erfarenhet av de utmaningar som mindre och medelstora utvecklingsbolag ställs inför. Det handlar om hur man kan arbeta under de olika utvecklingsstegen, vad som är viktigt att tänka på och vilka fallgropar som finns i skilda skeden. Utbildningen, som omfattar tre dagar, ges i två versioner – en med inriktning på små molekyler och en med fokus på biologiska läkemedel.

Kursen anordnas i Apotekarsocietetens lokaler och streamas samtidigt till deltagare som väljer att följa utbildningen på distans eller som känner att de behöver en repetition.

– Vi har valt föreläsare som har egen praktisk erfarenhet av att arbeta i mindre företag och vet hur värdefullt det är att känna till hela utvecklingsprocessen och vilka problem som kan uppstå, säger Jeanette Jansson. Det upplägget har visat sig vara ett vinnande koncept.

Det här sättet att lägga upp kursen ger föreläsarna möjlighet att dela med sig av kunskap om vilka delar i utvecklingskedjan som kan vara kritiska, och där kursdeltagarna får en insikt om att man kan behöva ta extern hjälp för att tidigt lösa problem om kunskapen inte redan finns i företaget.

I oktober arrangeras kursen för fjärde gången och hittills har 188 personer deltagit. Kursspråket är engelska och för att få maximalt utbyte av utbildningen är det en fördel att ha en naturvetenskaplig högskolexamen.


Anmälan till kursen görs här.

För mer information om kursinnehåll kontakta Jeanette Jansson telefon 08 - 723 50 58

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kompetensutbildning
  • utveckling små molekyler
  • drug development
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science

Läkemedelsakademin - en del av Apotekarsocieteten.
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll