Pressmeddelande -

Effektivare behandling för patienter med cystisk fibros på väg

På den nu pågående världskongressen, PSWC 2017, i Stockholm presenterar dr Tomas Sou från Uppsala universitet nya sätt att angripa kroniska infektioner hos patienter med cystisk fibros. Det handlar om hur olika föreningar kan levereras lokalt till lungan.

Läs mer i den internationella pressreleasen från FIP som bifogas.

Dr Tomás Sou finns tillgänglig för intervjuer, kontakta Lin-Nam Wang

Presskontakt:
Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation
tel. +31 6 31 62 91 60
email: linnam@fip.org

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • läkemedelsutveckling
  • pswc 2017
  • cystisk fibros
  • läkemedel
  • forskning
  • life science

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28