Pressmeddelande -

Fortsatt stöd till Läkemedelsakademin ger viktig utbildning till nyanlända farmaceuter

För femte året i rad beviljar Arbetsförmedlingen ekonomiskt stöd till Läkemedelsakademins projekt som ska påskynda processen för nyanlända farmaceuters etablering på den svenska arbetsmarknaden.
– Det här är en win-win, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Vi kan bidra till att välutbildade farmaceuter kommer i arbete samtidigt som samhället drar nytta av deras kompetens.

Totalt satsas 1,1 miljoner kronor på olika delprojekt där Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, samarbetar med Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter. Insatserna är ett uttryck för Apotekarsocietetens engagemang i integrationsarbetet för utomeuropeiska farmaceuter som kommit till Sverige.

– På det här sättet kan vi stödja och hjälpa nyanlända farmaceuter i processen med att få den yrkeslegitimation som är ett krav för att få verka som apotekare eller receptarie på den svenska apoteksmarknaden, säger Karin Meyer.
I utbildningsprojekten ingår e-learningkurser i bland annat farmakoterapi, egenvård, naturläkemedel och expeditionsförfattningar för personer som avser att genomgå Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning eller kompletteringsutbildning för svensk legitimation. Kunskapsprovet anordnas av Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Det här är femte året som Läkemedelsakademin beviljas Främjandemedel. Bakgrunden är det stora antalet nyanlända farmaceuter från bland annat Syrien, men även från andra länder utanför EU, i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Apotekarsocieteten har, via Läkemedelsakademin, även ambitionen att erbjuda nyanlända farmaceuter kommunikationsträning på apotek – specialanpassad kring kundmötet – något som det dock inte beviljades medel för denna gång.

Om främjandeuppdrag
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Målgrupp för stödet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer eller partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • främjandemedel
  • kompetensutbildning nyanlända farmaceuter
  • apotek

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade nyheter