Pressmeddelande -

Internationell toppkonferens väljer Apotekarsocieteten som värd 2020

Apotekarsocieteten har i hård internationell konkurrens förärats värdskapet för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Framgången innebär att Apotekarsocieteten på ett unikt sätt lyfter Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

– Vi är glada och stolta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Sverige är framstående inom proteomik och nu får vi möjlighet att synliggöra detta på högsta internationella nivå.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utveckling av biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl i en internationell jämförelse. Att Sverige har en så stark ställning inom proteomiken kan förklaras med banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry.

– Det är glädjande att Apotekarsocieteten nu kan vara med och bidra till att Sverige ytterligare stärker den vetenskapliga profilen och tar täten på det här viktiga området, säger Karin Meyer.

Den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome Organisation (HUPO), är ett internationellt konsortium som består av nationella proteomikforskningsorganisationer, akademiska institutioner och branschpartners. Organisationens syfte är att främja kunskap och utveckling på proteomikområdet genom att företräda proteomikforskare över hela världen och underlätta vetenskapliga samarbeten mellan medlemmar. HUPO:s största och viktigaste möte är HUPO World Congress som anordnas enligt ett roterande schema i olika delar av världen.

Konferensen 2020 i Stockholm blir den första som arrangeras i Skandinavien.

– Beskedet är ett kvitto på styrkan i vårt upplägg och vårt vetenskapliga program, säger professor György Marko Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som utarbetat det vetenskapliga programmet för den framgångsrika svenska kandidaturen. Vi erbjuder ett vetenskapligt program av yppersta världsklass där vi för första gången involverar såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården för att ta proteomiken till nästa nivå.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • proteomik
  • life science
  • världkongress
  • hupo 2020
  • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll