Pressmeddelande -

Läkemedelsakademin erbjuder ännu mer utbildning online

Apotekarsocietetens utbildningsenhet Läkemedelsakademin ställer om och erbjuder flera av sina utbildningar i helt digitalt format. Utbildningar som skulle ha genomförts fysiskt kommer på grund av det rådande läget att hållas helt eller delvis online.

- Vi har länge arbetat med digitala utbildningslösningar i olika format och har möjligheter för att också erbjuda fler av våra utbildningar på distans, säger Hanna Rickberg, utbildningschef på Läkemedelsakademin. Vi försöker, där så är möjligt, inte ställa in, utan i stället ställa om.

Först ut att ges helt online är IVDR training with TUV SUD 3 april för dig som arbetar med medicintekniska in vitro-diagnostiska produkter. Föreläsarna befinner sig i Japan och Tyskland samt moderatorerna och de flesta deltagarna i Sverige.

Närmast i tiden hålls fler kurser online, med möjlighet att deltaga på distans från hemmet eller arbetsplatsen.

IVDR training with TUV SUD, 3 april

MDR training with TUV SUD, 23 april

GDP i Praktiken – Grundkurs, 7 maj

Biologics Drug Development-3 day course, 12-14 maj

- Det är viktigt att deltagarna får ut lika mycket som om de varit fysiskt på plats. Vi säkerställer nu med olika lösningar att deltagarna kan interagera; ställa frågor och också delta i gruppövningar, säger Hanna Rickberg.

För målgruppen Apotek finns redan ett stort e-learning-utbud inom Farmakoterapi, Egenvård, Naturläkemedel och Expeditionsförfattningar som ständigt utvecklas och förbättras.

En nyhet online är introduktionskursen i webkursformat Medical Devices Road to Market.

Alla dessa och övriga Online-utbildningar hittas i kalendariet med ”Ort” satt som ”Online”.

Utöver detta lyfter Läkemedelsakademin i en kampanj i sociala medier kallad ”Dagens Online-tips”/”Online Tip of the day” olika former av kompetensutveckling som erbjudes online. Här finns en blandning av såväl kostnadsfri som avgiftsbelagd kompetensutveckling. Kostnadsfri kompetensutveckling såsom e-learnings Biobankslagen och Obesitas och inspelade konferensen The 4th Nordic Real World Evidence Conference 2020 lyftes också i den pågående kampanjen.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedelsakademin
  • utbildning online
  • läkemedel
  • medicinteknik
  • kompetensutbildning
  • life science

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Läkemedelsakademin 08 - 723 50 53