Pressmeddelande -

Läkemedelsakademin får fortsatt stöd för att stödja nyanlända apotekare

Läkemedelsakademins projekt att stötta nyanlända farmaceuters insteg på den svenska arbetsmarknaden får fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen.

-Det känns bra att vi kan fortsätta stödja och hjälpa nyanlända farmaceuter till en svensk yrkeslegitimation vilket är ett krav för att de ska kunna verka som apotekare eller receptarie på den svenska apoteksmarknaden, säger Katarina Ahlskog, utbildningsledare för område Apotek på Läkemedelsakademin.

Totalt satsas 1,2 miljoner kronor på olika delprojekt där Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, samarbetar med Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter.

Det är sjätte året som Läkemedelsakademin beviljas Främjandemedel. Bakgrunden är det stora antalet nyanlända farmaceuter från länder i mellanöstern, men även från andra länder utanför EU, i kombination med att det i Sverige finns en brist på farmaceuter inom apoteksmarknaden. I utbildningsprojekten ingår e-learningkurser i bland annat farmakoterapi, egenvård, naturläkemedel och expeditionsförfattningar för personer som avser att genomgå Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning eller kompletteringsutbildning för svensk legitimation. Kunskapsprovet anordnas av Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Dessutom erbjuder Läkemedelsakademin till målgruppen e-learning i apotekssvenska, samt expeditionsförfattningar och GPP (Good Pharmacy Practice) på arabiska och svenska.

Om främjandeuppdrag

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Målgrupp för stödet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer eller partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedelsakademin
  • apotekare
  • apotek
  • kompetetensutbildning
  • främjandemedel

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Maria Mårfält

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten 0702-334808