Pressmeddelande -

Läkemedelskemiska priset 2015 till Bertil Samuelsson

Apotekarsocietetens Läkemedelskemiska pris 2015 tilldelas professor Bertil Samuelsson för hans insatser inom svensk läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling. Han har bland annat i sin roll som forskningschef på Medivir varit drivande i etableringen av en unik teknologiplattform för utveckling av nya läkemedel baserade på proteasinhibitorer. Detta arbete resulterade nyligen i lanseringen av proteashämmaren simeprevir för behandling av hepatit C virusinfektion.

Bertil Samuelsson har också på ett mycket framgångsrikt sätt under tre decennier lyckats kombinera en karriär som läkemedelskemist inom både akademi och läkemedelsindustri. Som professor vid Stockholms universitet har han handlett en lång rad doktorander inom forskningsområden centrala för modern läkemedelsutveckling.

Läkemedelskemiska priset delas ut av Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten till person som gjort betydelsefulla insatser inom det läkemedelskemiska området.

Professor Samuelsson kommer att ta emot priset under ett minisymposium kring aktuell forskning inom det läkemedelskemiska området där han själv kommer att berätta hur HCV läkemedlet Olysio utvecklades. Läs mer här

För ytterligare information:

Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning
  • life science
  • läkemedel
  • läkemedelsutveckling
  • priser

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28