Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lyft in sjukhusfarmacins betydelse i Nationella läkemedelsstrategin

Apotekarsocieteten via Sektionen för sjukhusfarmaci påpekar vikten av att läkemedelsanvändning och logistik inom slutenvård och kommunal vård också tas med i den Nationella läkemedelsstrategin för att det övergripande målet ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle” ska nås. I en skrivelse till Karin Johansson lyfts följande fram:

Läkemedelsanvändningen och logistiken inom slutenvård, primärvård och kommuner skiljer sig väsentligt från den användning som sker till patienter som bor hemma. Det är andra läkemedel som används och de hanteras annorlunda. De behov som sjukhusfarmacin ska tillgodose skiljer sig därför mycket från de som öppenvårdfarmacin syftar till. Vi finner att man ofta glömmer bort de särskilda förhållanden som gäller inom sjukhusfarmacin, vid analyser av farmacin i Sverige, apotekens arbete och vid framtagandet av riktlinjer.

Sjukhusfarmacin är i personella resurser gravt underordnad öppenvårdsfarmacin, men likväl en nyckelfunktion för landets läkemedelsförsörjning och -användande. Vi saknar aspekter kring sjukhusfarmaci i den Nationella läkemedelsstrategin. Detta samtidigt som landstingen står inför en stor omställning på det här området, en omställning som få utanför de direkt berörda har förstått eller kan tolka.

Vi inom sektionen för sjukhusfarmaci vill att följande behov beaktas:

  1. Strategi och riktlinjer för sjukhusfarmaci och läkemedelsförsörjningsprocesser
  2. Resurser för att förstärka kompetensen om sjukhusfarmaci påLäkemedelsverket, Socialstyrelsen och SKL
  3. En tydlig definition av begreppet sjukhusapotek
  4. Riktlinjer kring ersättningsmodeller för läkemedel, som anpassats till att gränsen mellan öppen- och slutenvård förändras

Läs hela skrivelsen

För ytterligare frågor kontakta

Sari Frigård, ordförande Sektionen för sjukhusfarmaci, Apotekarsocieteten
sari.frigard@apoteketfarmaci.se tel 070- 217 13 35

Andreas Furängen, vd Apotekarsocieteten
anderas.furangen@apotekarsocieteten.se tel 08 -723 50 61

Ämnen


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsocieteten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Dotterbolaget ger ut tidningen Läkemedelsvärlden samt böcker, och är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28