Pressmeddelande -

Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

Vid helgens fullmäktige i Apotekarsocieteten valdes Märit Johansson enhälligt till ny ordförande. Märit är VD för Karolinska Institutet Science Park AB sedan 2007 och var dessförinnan vetenskaplig sekreterare och vice VD för Apotekarsocieteten. Hon sitter sedan 2012 i Apotekarsocietetens styrelse och sedan 2014 har hon varit vice ordförande.

- Jag vill förstärka satsningen på den vetenskapliga delen inom föreningen och synligheten inom hela läkemedelsområdet, från tidig forskning till användning. Det är den helhet som gör Apotekarsocieteten unik och som jag vill fortsätta att vidareutveckla tillsammans med medlemmarna och kansliet, säger Märit Johansson

I samband med fullmäktigemötet valdes också Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Torkel Gren, försäljningschef på Recipharm samt Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet, in som nya ledamöter in i styrelsen. Lämnade styrelsen gjorde Eva Sjökvist Saers, Inger Torpenberg och Mervi Vasänge.

Apotekarsocietetens styrelse 2016-2018

Ordförande:
Märit Johansson, Karolinska Institutet Science Park AB (nyval)

Ledamöter:
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Torkel Gren, Recipharm AB (nyval)
Ingrid Heath, SwedenBIO (nyval)
Mats Larhed, Uppsala universitet,(nyval)
Claes Post, Almi Invest
Annika Svedberg, Apotek Hjärtat
Joakim Söderberg, Health Solutions AB
Lars Åke Söderlund, Apoteket AB

För ytterligare information

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Birgitta Karpesjö 08-723 50 42
Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Om Märit Johansson:
Apotekare 1983
Farmacie Dr 1990
Forskare, Apoteksolaget AB 1983-1996
Vetenskaplig sekreterare och vice VD, Apotekarsocieteten 1996-2007
Styrelseledamot i Läkemedelsverket 2008-2013
Medlem, Farmaceutiska Rådet, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universiet
Styrelsemedlem Flemingsberg Science, 2014-
Styrelsemedlem, International Association och Science Parks and other areas of Innovation, IASP 2014-

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • ordförande
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning
  • apotek

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28