Pressmeddelande -

Nu kraftsamlar Apotekarsocieteten mot problemet läkemedelsresistens

Nu kraftsamlar Apotekarsocieteten för att uppmärksamma frågan om läkemedelsresistens. Starten för den samordnade satsningen sker genom högprofilerade föreläsningar vid huvudsymposiet under Läkemedelskongressen i början av november.

– Det här är ett område där det är naturligt för oss att ta ett helhetsansvar och där vi kan bidra till att göra skillnad, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten väljer i det här långsiktiga åtagandet att uppmärksamma att resistens är ett problem inom flera områden – inte bara när det gäller antibiotika som är det mest kända. Bakgrunden är att såväl resistensmekanismer som genetiska vektorer för resistensöverföring är högst aktuella även långt bortom bakteriernas värld.

– Problemet finns inom flera terapiområden och vi har den unika möjligheten att kunna samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark, säger Karin Meyer.

Resistensproblematiken står också i fokus när Apotekarsocieteten senare i november delar ut Scheele-priset till professor Charles L. Sawyers som två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Hans avgörande insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan komma tillrätta med problemen. Charles L. Sawyers hyllas med ett eget symposium med världsledande forskare med expertkunnande om resistens på plats i Stockholm. Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Apotekarsocietetens ambition är att, med Läkemedelskongressen och Scheele-symposiet som avstamp, ta ett samlat grepp om hur ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner kan bidra till att maximera nyttan av viktiga behandlingar under många år framöver.

Det är väl känt att antibiotikaresistens utgör ett hot mot hela sjukvården. Exempelvis transplantationer och kirurgi kräver välfungerande infektionsskydd, immunsupprimerande behandlingar som kortison, TNF-α-antagonister, biologiska läkemedel och cytostatika kan göra patienter till lätta offer för infektioner om vi inte kan erbjuda effektiva antibiotika.

Nu breddar Apotekarsocieteten perspektivet till hela resistensområdet – inte bara när det gäller samhälls- och sjukhusförvärvade infektioner, utan även läkemedelsresistens i den bemärkelse som avses när behandlingseffekten av läkemedel avtar efter en tids behandling vid exempelvis cancer.

– Det är en bred och oerhört viktig fråga som rimmar väl med vår ambition att göra Sverige kunnigare om läkemedel, säger Karin Meyer.

För mer information, kontakta Karin Meyer, tel. 076–855 96 48

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • läkemedelskongressen
  • läkemedel
  • läkemedelsutveckling
  • life science
  • forskning
  • läkemedelsresistens

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll