Pressmeddelande -

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade i helgen enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Margareta Hemmarlund-Udenaes, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och Professor Gyorgy Marko Varga, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Motiveringarna lyder:

Margareta Hammarlund Udenaes

Professor Margareta Hammarlund Udenaes har under mer än 20 år varit ledande inom farmakokinetik och farmakodynamik i Sverige och internationellt. Margaretas engagemang kring pedagogik och nya metoder såsom problembaserat lärande har varitbetydelsefullt för studenter, forskare och för utvecklingen av ämnesområdet. Margareta har varit drivande inom området klinisk farmaci och den framgångsrika magisterutbildning vilken bidragit till att både bredda den farmaceutiska professionen och stärka klinisk farmaci inom svensk hälso-och sjukvård.

Gyorgy Marko Varga

Professor Gyorgy Marko Varga har varit aktiv i Apotekarsocieteten som ledamot i nominerings-kommittén för Scheele priset, i sektionen för läkemedelsanalys samt Special Interest Group Swedish Proteomic Society (SPS). Gyorgys internationella position och engagemang i European Proteomic Association och bildandet av SPS har varit avgörande för Apotekarsocietetens numera starka position och synlighet inom proteomik/genomik och dess koppling till masspektrometri nationellt och internationellt. Gyorgys inspiration och drivkraft har varit viktigt för Apotekarsocietetens möjligheter att skapa internationella symposier och aktiviteter inom detta forskningsområde.

För ytterligare information

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Birgitta Karpesjö 08-723 50 42
Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karepsjo@apotekarsocieteten.se

Om Margareta Hammarlund Udenaes:
Professor in pharmacokinetic and pharmacodynamics Intsitutionen för farmaceutisk biovetenskap at Uppsala University
First female professor within Uppsala University Faculty of Pharmacy.
More than 100 scientific papers and several books within translational science and drug delivery.
Leading global scientist within the area of pharmacokinetic and pharmacodynamic field with special focus on drug delivery to the brain.

Om Gyorgy Marko Varga:
Head of Div. Clinical Protein Science & Imaging at the Biomedical Center, Dept. of Biomedical Engineering, Lund University, and Professor at the Department of Surgery, Tokyo Medical University, Japan.Big Pharma for 18 years, in Drug-, Discovery/Development in lead positions
240 papers, edited 3 books, and co-authored 17 books, filed 22 patent applications.
Lead Scientist during 1990s in a collaboration with the Nobel Prize winner Bengt Samuelsson, Karolinska Institute, on inflammation studies.
Responsible for IRESSA Protein Biomarker Discovery studies in Japan (2005-2009) with 52 Centres throughout Japan.
Responsible for Biobank and Biomarker developments within the “Big 3" study: Lung Cancer-Cardiovascular Diseases-, and COPD with 5 Million samples within the R&D Center at the Regional hospital.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • klinisk farmaci
  • patientsäkerhet
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28