Pressmeddelande -

Nya ansikten på Läkemedelsakademin

För att möta den stora och växande efterfrågan på lärarledda och digitala kurser inom läkemedelsområdet tar Läkemedelsakademin in Katarina Ahlskog och Anna Lundin som nu får ansvar för viktiga områden inom Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet.

– Under 2018 ökade antalet deltagare i Läkemedelsakademins utbildningar, symposier och kongresser med hela 18 procent till närmare 11 000, säger utbildningschef Hanna Rickberg. Det här är starka rekryteringar som säkerställer att vi kan bibehålla hög kvalitet utan att tappa tempo.

Katarina Ahlskog och Anna Lundin är nya utbildningsledare på Läkemedelsakademin. Katarina Ahlskog kommer att ansvara för området apotek, information och marknad. Hon är apotekare med examen från Uppsala universitet och har varit verksam som kvalitetsutvecklare på Kronans Apotek.

Samtidigt tillträder Anna Lundin ett ettårigt vikariat som ansvarig utbildningsledare för områdena Regulatory Affairs respektive tillverkning, kvalitetssäkring och distribution. Anna Lundin är biomedicinare utbildad vid Karolinska Institutet och har i många år varit verksam inom industrin. Närmast kommer hon från en tjänst som utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Inom dessa områden finns ett ständigt behov av fortbildning för att hålla sig à jour med de senaste regelverken och metoderna, säger Hanna Rickberg. Nu kan vi möta efterfrågan från våra kunder och fortsätta utveckla såväl innehåll som format för att säkerställa att våra tjänster är aktuella och relevanta.

För ytterligare information, kontakta Hanna Rickberg, utbildningschef, tel. 08–723 50 53

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kvalitet och tillverkning
  • apotek
  • anna lundin
  • utbildningsledare
  • regulatory affairs
  • katarina ahlskog
  • läkemedelsakademin

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Läkemedelsakademin 08 - 723 50 53