Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Stockholm

Den 21-24 maj står Stockholm som värd för PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress.

Den högprofilerade konferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige. Målet är att kongressen i Stockholm ska bli en bas för att skapa nya allianser i arbetet för global hälsa.

– Kongressen kommer att belysa ett flertal högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

Apotekarsocieteten är lokal värd för arrangemanget, något som visar på organisationens allt starkare vetenskapliga profil.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60.
För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén tel + 46 76 855 96 48.

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • pswc 2017
 • världskongress
 • fip
 • eufeps
 • imi
 • gates foundation
 • läkemedelsutveckling
 • läkemedel
 • life science
 • hälsa
 • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28