Pressmeddelande -

Pressinbjudan till Läkemedelskongressen 20 oktober

Välkommen till årets Läkemedelskongress den 20 oktober 2014 på City Conference Center, Stockholm. Mötesplatsen med läkemedel i fokus som samlar närmare 300 personer från olika professioner.

Årets Läkemedelskongress har fokus på läkemedelssäkerhet och balansen mellan risk och nytta och hur det påverkar framtidens läkemedelsbehandling. Föreläsningar blandas med debatter. I den inledande debatten diskuteras hur nyttan med läkemedel kan lyftas i stället för att bara diskutera kostnader.

- Läkemedelskongressen är den årliga mötesplatsen med fokus på läkemedel från forskning till användning. I år har vi valt att fokusera på den senare delen av kedjan, säkerhet och nytta för patienten och hur olika signaler från professioner, media och andra rapporter påverkar hur vi använder läkemedel idag och i framtiden, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Ur programmet:

Läkemedel – nytta eller nödvändigt ont?
Debatt med representanter för sjukvård, läkemedelsföretag, patient, journalist, förskrivare om hur dessa aktörer tillsammans kan få fokus mer på nytta än risk/problem kring läkemedelsbehandling.

Sveriges beredskap för EBOLA och andra smittsamma sjukdomar
Ett år med vaccinationsregistret – hur har det gått och hur ska det användas?
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten

2014 års Bengt Danielssons föreläsning!
Behandling av Alzheimers sjukdom – idag, i morgon och dagen efter i morgon
Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Stockholm

Stiftelsen NEPI:s 20 års jubileum! ”Läkemedelsanvändning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen”

Att kommunicera om läkemedelssäkerhet – idag och i morgonLäkemedelsverkets rapport ”Läkemedelssäkerhet 2013” presenteras
Elin Kimland, Gunilla Englund, Kerstin Jansson, Marie Lundström från Läkemedelsverket

Patientinformation i centrum
Flera föredrag kring läkemedelsinformation.
Medverkar gör bl a Henrik Moberg, Socialdepartementet och Mikael Hoffmann, Stiftelsen NEPI

3D-skrivare i medicinteknikens tjänst – om konstgjorda organ och proteser
Karl-Gustav Strid, Göteborgs universitet

Vaccinationer till våra sällskapsdjur

2014 års Rune Lönngren föreläsning
Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
Carina Svensson

Till hela programmet

För ytterligare information och anmälan från press kontakta

Göran Lidgren, utbildningschef, Läkemedelsakademin
goran.lidgren@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 44

Petra Flygare, projektledare, Apotekarsocieteten
petra.flygare@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 87


Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kompetensutbildning
  • life science
  • läkemedel
  • läkemedelsutveckling
  • patientsäkerhet

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll