Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning 14 april

Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Alliansregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för de äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:
Karin Meyer
, Apotekarsocieteten
Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening
Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Kvällen är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter

Tid: Tisdagen 14 april. Mingel från kl 18.00. Samtalet börjar kl 19.00

Plats: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

För mer information och anmälan: Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • patientsäkerhet
  • läkemedel
  • hälsa
  • apotek

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28