Pressmeddelande -

Prisas för sin forskning om apotekens roll för en god läkemedelsanvändning

Apotekarsocietetens Rune Lönngren-pris tilldelas Sofia Kälvemark Sporrong vid Köpenhamns universitet.

Hon får 2019 års pris, som är på 25 000 kronor, för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning.

– Det känns väldigt hedrande att min forskning uppmärksammas på det här sättet, säger Sofia Kälvemark Sporrong. Apotek och apotekspersonal kan på olika sätt ha en avgörande betydelse för läkemedelsanvändningen.

Apotekarsocietetens pris för att hedra Rune Lönngrens arbete inom samhällsinriktade läkemedelsfrågor har delats ut sedan 2007 då det instiftades i samband med Rune Lönngrens 90-årsdag. Han hade under sin verksamma tid stort inflytande inom det farmaceutiska fältet och fick 1963 uppdraget att utreda den svenska apoteksnäringen. Det blev starten till bildandet av statliga Apoteksbolaget där Rune Lönngren också blev den förste att tillträda som styrelseordförande, en post han innehade till sin pensionering 1977.

Årets pristagare, Sofia Kälvemark Sporrong, menar att apotek och apotekspersonal är viktiga resurser som på olika sätt kan ha en avgörande betydelse för läkemedelsanvändningen.

– Samtidigt finns potential för att utveckla deras roll så att de i ännu högre grad blir en integrerad del av hälso- och sjukvården, säger hon. På så sätt ökar också den nytta som enskilda patienter får av sin läkemedelsbehandling.

Rune Lönngren-priset delas ut av Apotekarsocietetens styrelse och prisutdelningen sker på Apoteksforum som arrangeras på Kistamässan 26-27 november.

– Det känns extra roligt att styrelsen beslutat att ge årets pris till Sofia Kälvemark Sporrong då hon länge varit tongivande inom detta viktiga forskningsområde i Norden, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Kort om Sofia Kälvemark Sporrong

Sofia Kälvemark Sporrong är samhällsvetare, disputerad i socialmedicin och sedan många år aktiv inom området läkemedelsanvändning. Idag är hon verksam som lektor och forskargruppsledare för samhälls- och klinisk farmaci vid Köpenhamns universitet.

För ytterligare information, kontakta Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, telefon 076–855 96 48

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • apoteksforum 2019
  • patientsäkerhet
  • läkemedel
  • forskning
  • apotek
  • rune lönngren-priset
  • sofia kälvemark sporrong

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28