Pressmeddelande -

Professor Stefan James 2016 års Bengt Danielsson föreläsare på Läkemedelskongressen

Professor Stefan James, Uppsala Universitet/UCR har av Apotekarsocieteten utsetts till 2016 års Bengt Danielsson föreläsare. Priset ska belysa nya områden inom läkemedelsområdet och Stefan får priset för sitt arbete med registerbaserade kliniska prövningar - ett sätt att utveckla den kliniska forskningen och läkemedelsutvecklingen.

Under årets Läkemedelskongress kommer han att hålla den sk Bengt Danielssonföreläsningen med titeln ” RRCT: Registerbaserade kliniska prövningar – hur långt har de kommit?” under Läkemedelskongressen den 9 november klockan 11.15-12.00.

Stefan är professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Vetenskaplig Direktör vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Stefan har tidigare tilldelas Athenapriset, som är sjukvårdens största pris för klinisk forskning. I sitt arbete har han bl a arbetat med registerbaserade studier och får utmärkelsen som Bengt Danielsson föreläsare för detta arbete som han kommer att belysa under en föreläsning på årets Läkemedelskongress.

Läkemedelskongressen 2016 8-9 november Till programmet för Läkemedelskongressen

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42


Bengt Danielsson föreläsningarna inrättades av Apotekarsocieteten 1989 som ett ärepris för att erinra om professor Bengt Danielssons mångåriga engagemang inom farmacevtisk utbildning. De syftar till att låta en därtill skickad person på ett pedagogiskt sätt presentera ett för läkemedelsområdet nytt ämne.  Tidigare föreläsare

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • registerforskning
  • kliniska prövningar
  • pristagare
  • utmärkelser
  • klinisk forskning
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28