Pressmeddelande -

Apotekarsocieteten startar uppdrag inom nationella läkemedelsstrategin

Hur ska information kring läkemedel på ett strukturerat sätt överföras från apotek till förskrivande läkare? Och hur kan förbättrade rutiner på detta område underlätta för framtida förskrivare att fatta underbyggda och patientsäkra beslut?

Det är några av de frågor som Apotekarsocieteten nu fått i uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga – ett projekt som ingår i den nationella läkemedelsstrategin – och arbetet startar direkt.

– Det här är ett angeläget område för att åstadkomma en effektiv och säker läkemedelsanvändning och där vi på ett naturligt sätt har möjlighet att samla olika professioner, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Att viktig information kring läkemedel kommuniceras på ett strukturerat sätt – åt båda håll – mellan förskrivande läkare och apoteksfarmaceuter är centralt i den så kallade rådgivningskedjan kring läkemedel. Det är också ett grundläggande villkor för optimal läkemedelsanvändning.

Ett första steg i projektet blir att genomföra en grundlig behovsanalys. Det handlar om att identifiera vilka uppgifter som är lämpliga för strukturerad informationsöverföring och vilka alternativ som kan finnas för kommunikation mellan farmaceuter och förskrivare. Bakgrunden är insikten om att många frågor kring läkemedelsanvändning uppkommer vid apoteksdisken, inte minst när det gäller nyinsatta läkemedel.

– Det är viktigt att information och budskap förstärks och inte motsägs av olika informatörer i rådgivningskedjan, säger Karin Meyer. Målet är att skapa ett system som gör att tilläggsinformation som kan förstärka förskrivarens avsikter går vidare till farmaceuten och sedan på sikt bygger kunskap som kan föras tillbaka till förskrivare.

Satsningen ingår i den nationella läkemedelsstrategin som fokuserar just på effektiv och säker läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten får en samordnande roll där mycket kraft kommer att läggas på att inhämta och väga samman synpunkter från en rad tunga aktörer på området som berörda yrkesföreningar, branschföreningar och myndigheter.

Resultatet av behovsanalysen kommer att ligga till grund för en bedömning av huruvida den här typen av information kan föras in i den nationella läkemedelslistan. Lagen om en nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Målet är att öka patientsäkerheten genom att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten får tillgång till en och samma källa för förskrivna läkemedel.

Tanken med en nationell läkemedelslista är att all relevant information om läkemedel som har skrivits ut till en person på recept och som har hämtats ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe, oavsett vem som skrivit ut receptet. Det kommer bland annat att ge bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, samt minska risken för överförskrivning och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedel
  • apotek
  • nationell läkemedelslista
  • nationella läkemedelsstrategin
  • strukturerad informationsöverföring
  • socialdepartementet

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll