Pressmeddelande -

Utdelade post doc stipendium från Apotekarsocieteten

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning inom Apotekarsocieteten har ett postdoc-program för att möjliggöra studier utomlands för nyblivna doktorer. Detta program har som syfte att stärka doktorernas vetenskapliga meritering, dels för mer kvalificerade tjänster inom farmaceutisk industri och myndigheter, dels för att tillsammans med universiteten/institutionerna erbjuda en karriärväg inom farmaceutisk forskning/undervisning.
Postdoc-programmet har en flexibel struktur för att kunna uppnå båda de syften, som definierats ovan. Programmet utformas  i samarbete med doktorernas heminstitution enligt följande schema:
År 1: Studier vid utländskt universitet med heltidsstipendium från IF:s stiftelse
År 2 och 3: Forskning på moderinstitutionen med deltidstjänst (40-50 %) inom institutionen och halvtidsstipendium från IF:s stiftelse

Vid sitt möte i mars delades ut totalt tre stycken stipendier. Två stycken om 250 000 kronor vardera för ett första år utomlands till Henrik Alm och Jenny Pedersen vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet samt ett om 125 000 kronor för ett andra år vid moderinstitutionen till Erik Chorell, Kemiska institutionen vid Umeå Universitet.


 

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • post doc stipendium
  • life science
  • läkemedel
  • forskning

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28